5 Tháng Mười Hai, 2020

Gia đình

Gia đình Việt Nam xưa và nay

Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo hội Việt Nam tập trung sự chú ý và dồn nhiều nỗ lực cho việc thánh hoá gia đình, đặc biệt là trong năm nay. Hội nghịQuốc tế về Gia đình ở Manila (Philippines) trong tháng 1-2003, thư mục vụ về đề tài “Thánh hoá Gia đình” của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như rất nhiều thư mục vụ của các giám mục giáo phận đều nói lên sự quan tâm đúng đắn này.

Mời bạn cùng viết về đề tài cổ võ giá trị của đời sống gia đình theo giáo huấn của Giáo hội.

Gia đình là nơi diễn tả tình yêu con người đầu đời, là nơi nuôi dưỡng ơn gọi làm người và là ngôi trường yêu thương để con người chia sẻ tình người với nhau. Mời bạn tham gia viết bài với chúng tôi về đề tài cổ võ giá trị của đời sống gia đình theo giáo huấn của Giáo hội.