18/07/2024

Thứ Ba 09.07.2024
Quyền Năng Và Lòng Thương Xót Của Chúa

Thứ Ba Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo – Lễ nhớ

Hs 8,4-7.11-13 • Tv 113B,3-4.5-6.7ab-8.9-10 (Đ. c.9a) • Mt 9,32-38

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Quyền Năng Và Lòng Thương Xót Của Chúa

Ma quỷ xuất hiện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, nó tìm cách đẩy con người ra xa Thiên Chúa. Dù nó không bao giờ thắng được Ngài nhưng nó thường tìm cách phá hoại. Bằng việc nhập vào con người, nó làm cho hình ảnh đẹp đẽ mà Thiên Chúa ban cho con người bị méo mó. Chúa Giêsu luôn chống lại ma quỷ, có hai việc Ngài làm với nó, thứ nhất: Ngài trục xuất nó; thứ hai: Ngài ra lệnh cho nó câm miệng. Chúa Giêsu không bao giờ thỏa thuận với ma quỷ. Ngài luôn chiến thắng mọi cám dỗ của nó.

Ngoài quyền năng trên ma quỷ, Chúa Giêsu còn có sức mạnh của Thiên Chúa là lòng thương xót dành cho con người. Lòng thương xót được thể hiện qua việc Ngài chữa lành hết các bệnh hoạn, tật nguyên. Khi nói “họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”, Chúa Giêsu khẳng định là những người lãnh đạo Do Thái giáo bấy giờ không còn đủ tư cách những người đứng đầu hướng dẫn dân Chúa đã được giao cho họ.

Vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay hãy biết trục xuất ma quỷ, không thỏa thuận với nó. Và đối với những ai được giao quyền chăn dắt dân Chúa, xét xem mình có lòng thương xót không, nếu có thì nó được thể hiện như thế nào.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Thể hiện lòng bác ái không giả hình nhưng chân thành.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]