Thứ Sáu 01.03.2024
Thất Bại Đem Lại Cơ Hội Ơn Cứu Độ

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Chay

St 37,3-4.12-13a.17b-28 • Tv 104,16-17.18-19.20-21 (Đ. c.5a) • Mt 21,33-43.45-46

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 18 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Kinh Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thất Bại Đem Lại Cơ Hội Ơn Cứu Độ

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta sợ thất bại nên chúng ta chẳng dám làm gì. Chúng ta dậm chân tại chỗ và không dám ước mơ một sự tiến thân nào cả. Chúng ta quên rằng những thành công lớn là kết quả của nhiều lần vấp ngã. Nhìn theo kinh nghiệm của một người từng trải, thất bài là bàn đạp tới sự thành công. Thất bại là con đường dẫn đến sự chiến thắng.

Xét về phương diện thiêng liêng, Thiên Chúa có thể biến đổi những thất bại của con người thành cơ hội của ơn cứu độ. Từ những sai lầm của nguyên tổ chúng ta, Thiên Chúa đã sai Con Một Người xuống thế gian để cứu nhân độ thế. Tội hồng phúc này là bước đầu tiên của một chuỗi dài hồng ân. Đối với Thiên Chúa, chẳng có gì là mất mát cả. Với sự khoan dung đầy quan phòng, Người giúp con người đứng lên và tiến bước từ những lần vấp ngã. Người giúp họ có nhiều kinh nghiệm sống từ những thất bại đau thương. Lạy Chúa xin biến đổi những lỗi lầm của chúng con thành cơ hội tiếp cận Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Với tất cả sự thận trọng nhưng đầy tính quyết đoán, dấn thân hết mình trong những gì tôi làm.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam