Thứ Năm 29.02.2024
Tiếng Kêu Từ Địa Ngục

Gần cuối mùa Chay, Lời Chúa mở ra cho chúng ta viễn cảnh sau sự chết. Chúa Giêsu chỉ rõ hoặc người ta sẽ được ân thưởng trong Nước Chúa, hoặc người ta sẽ phải sa địa ngục, không có viễn cảnh thứ ba.

Thứ Năm Tuần II – Mùa Chay

Gr 17,5-10 • Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a) • Lc 16,19-31

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 17 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 “Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tiếng Kêu Từ Địa Ngục

Gần cuối mùa Chay, Lời Chúa mở ra cho chúng ta viễn cảnh sau sự chết. Chúa Giêsu chỉ rõ hoặc người ta sẽ được ân thưởng trong Nước Chúa, hoặc người ta sẽ phải sa địa ngục, không có viễn cảnh thứ ba. Sự đối nghịch giữa người giàu và người nghèo là quá lớn. Sự sang trọng và vô tâm của người giàu có; hoàn cảnh bi đát của Lazarô. Tất cả thực tại đó được phơi bày trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể mường tượng, tôi sẽ ở đâu nếu tôi là một trong hai nhân vật của dụ ngôn? Xã hội cổ võ chúng ta sống khỏe, sống cho chính mình, mà ít nói đến chăm lo người khác, ít nói thực thi công bình, tình yêu và sự liên đới. Vậy xã hội đó và cả chúng ta đang sống theo khuynh hướng này. Đây là thực tại đáng buồn và u ám kéo theo diệt vong. Hội Thánh không ngừng khuyên bảo chúng ta sự cần thiết để ngồi lại nghe tiếng Chúa, điều phối lối sống theo Lời Ngài. Hãy tận dụng Thiên Chúa và thời gian Ngài còn ban tặng cho ta ngay lúc này. Khi đề cập đến thực tại sau cái chết, Chúa Giêsu mô tả những kẻ phải chịu trong địa ngục: cần sự thương xót, xin được nhỏ nước vào lưỡi cho mát vì bị lửa đốt khốn khổ lắm, muôn đời không được cứu (giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được). Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được thức tỉnh mà hoán cải.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Cùng một người bạn tới thăm một người chị/anh trong cộng đoàn hay một gia đình trong giáo xứ khi tôi biết.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam