Thứ Ba 27.02.2024
Tất Cả Đều Là Anh Em

Mùa Chay thúc giục chúng ta dẹp mọi rào cản thấp hèn để xây dựng tình người trong tình Chúa, đồng thời hướng về ơn cứu độ cho cá nhân và cộng đoàn.

Thứ Ba Tuần II – Mùa Chay

Thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Is 1,10.16-20 • Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b) • Mt 23,1-12

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 15 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tất Cả Đều Là Anh Em

Hôm nay, Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ trong cùng một gia đình có Thiên Chúa là Cha. Mùa Chay thúc giục chúng ta dẹp mọi rào cản thấp hèn để xây dựng tình người trong tình Chúa, đồng thời hướng về ơn cứu độ cho cá nhân và cộng đoàn. Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cr 6,2). Thời Chúa thi ân và cứu độ đã đến nhưng con người cần hoán cải, nghĩa là bỏ con đường tội lỗi, nhìn nhận các lỗi lầm, xin Thánh Thần Chúa thanh tẩy và biến đổi. Muốn định hướng đời sống của mình theo cách của Chúa, cần có một thái độ khiêm tốn tận căn để nhìn thẳng, nhìn tỏ tường bản thân: tôi nhận mình là tạo vật mong manh, được làm từ tro bụi và đi về với bụi tro, nhưng lại cao cả vì được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa và quy hướng về Ngài như là cùng đích. Đồng thời, cần chọn kiểu mẫu sống. Vào thời Chúa Giêsu, có nhiều kiểu mẫu nổi lên để tôn vinh bản thân, lối sống và cung cách của những con người này không dẫn người ta đến với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ không được làm theo. Xã hội hiện tại cũng có những kiểu mẫu tương tự, nhưng nào có ai ca ngợi bản thân mà có thể cứu được mình và được Thiên Chúa yêu mến không? Chúa Giêsu không hướng chúng ta về các thực tại phàm trần, Ngài đưa chúng ta về kiểu mẫu hoàn hảo là Thiên Chúa. Vậy nếu ai muốn là kiểu mẫu thì hãy sánh với Thiên Chúa. Nếu không, hãy làm người anh/chị/em của những người khác.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống theo gương Chúa mỗi ngày vì Chúa là mẫu gương đích thực đời tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam