Thứ Hai 26.02.2024
Xót Thương Để Được Thương Xót

Thứ Hai Tuần II – Mùa Chay

Đn 9,4b-10 • Tv 78,8.9.11 và 13 (Đ. Tv 102,10a) • Lc 6,36-38

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 09 tháng chín 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Xót Thương Để Được Thương Xót

Yêu để được yêu lại, làm ơn để được đền ơn, cho vay thì mong có lãi… hoặc bị vu oan thì sẽ báo oán, bị xúc phạm thì sẽ trả thù… đó là cách cư xử theo thói đời. Các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi đi ngược dòng để sống theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Bài Phúc Âm hôm nay thuộc Bài giảng khai mạc của Chúa Giêsu. Trong đó, Chúa đưa ra các phương cách để nên thánh qua bốn mối phúc, cùng với ba đòi buộc: – yêu thương kẻ thù; – làm ơn cho tha nhân; – và thương xót mọi người. Thương xót bao gồm hai khía cạnh: CHO và THA. CHO là chia sẻ, giúp đỡ và phục vụ. THA là xóa bỏ lỗi lầm, không xét đoán và cả sự cảm thông. Đó là điều không chỉ đẹp ý Chúa, vui lòng cho tha nhân, mà còn mưu ích cho chính chúng ta. Thật vậy, hãy tha thứ, thì sẽ được thứ tha; hãy cho, thì sẽ cho lại; và đong bằng đấu nào thì được đong lại bằng đấu ấy. Khi diễn giải về các điểm này trong Tông huấn “Hãy Vui mừng và Hoan hỷ”, ĐTC Phanxicô khẳng định rằng đây là một cuộc lội ngược dòng so với lối sống hiện nay. Để lội người dòng thành công, chúng ta cần vượt qua sự yếu hèn, ích kỷ, tự mãn, kiêu ngạo của mình, và quy chiếu về Nguồn: “Các con hãy thương xót, như Cha các con là Đấng thương xót”.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Biết tha thứ, sống quảng đại, tính toán thiệt hơn.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam