Thứ Hai 04.12.2023
Chúa Và Người Xưa, Người Nay

Chúa đã và sẽ hành động trong yêu thương và quyền năng đối với người sống tình yêu thương đồng loại.

Thứ Hai Tuần I – Mùa Vọng

Thánh Gioan Đamas, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Is 2,1-5 • Tv 121,1-2.3-4a.8-9 (Đ. x. c.1) • Mt 8,5-11

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Và Người Xưa, Người Nay

Chúa Giêsu luôn hiện diện và hành động cho lợi ích người tin vào Ngài. Capharnaum xưa có hoạt động giao thương buôn bán tấp nập, có người tìm Chúa; xã hội chúng ta ngày này cũng có hoạt động thương mại sôi động, có những người tìm Chúa. Viên đại đội trưởng xưa tìm Chúa cho người đầy tớ bị bệnh; chúng ta tìm Chúa cho mình, cho người bệnh. Chúa đã đích thân đến nhà viên đại đội trưởng xưa; nay Chúa đích thân đến ngự trong tâm hồn từng người đặc biệt nơi Thánh Thể. Viên đại đội trưởng thú nhận mình chẳng đáng Ngài ngự vào nhà ông; chúng ta cũng phải thú nhận rằng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con… Xưa và nay mặc dù cách nhau về thời gian, khác nhau về nhịp sống, nhưng không khác nhau về đức tin của người tìm Chúa, không khác nhau về Chúa vì Ngài bất biến và trung tín. Xưa và nay vẫn có người yêu thương đồng loại và tình yêu đó làm Chúa chạnh lòng. Chúa đã và sẽ hành động trong yêu thương và quyền năng đối với người sống tình yêu thương đồng loại.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Tôi có tìm kiếm Chúa hay đang tìm kiếm thụ tạo nào khác ngoài Chúa?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam