22/07/2024

Các Giám mục Nga mời gọi các tín hữu không than phiền trong thời điểm khó khăn

Các Giám mục Nga mời gọi các tín hữu không than phiền trong thời điểm khó khăn

Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow gửi thư đến các tín hữu cho năm mục vụ 2023-2024, mời gọi các tín hữu không nản lòng về số lượng tín hữu nhỏ bé, nhưng luôn năng động và sáng tạo.

Đức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi

Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi

Trong thư được ký bởi Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi và Đức cha Nikolaj Dubinin, Giám mục phụ tá, được phổ biến vào Chúa Nhật 17/9, có đoạn viết: “Không phải các kế hoạch mục vụ của chúng ta, cũng không phải các kế hoạch cá nhân của chúng ta làm cho Giáo hội phát triển, nhưng chính sự khiêm tốn, kiên trì sống chứng tá làm cho Giáo hội phát triển. Chúng ta hãy nhớ những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức: Giáo hội phát triển và lan rộng không phải bằng chiêu dụ tín đồ, nhưng qua sự thu hút của chính Chúa Kitô.”

Dựa trên cách diễn đạt được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI dùng trên chuyến bay từ Roma đến Praha, ngày 26/9/2009, hai vị mục tử mời gọi các tín hữu không nản lòng trước sự nhỏ bé về số lượng tín hữu trong các cộng đoàn, nhưng hãy phát triển một “sứ vụ sáng tạo”. Lá thư viết: “Vào thời kỳ đầu của Kitô giáo và sau đó, nhiều lần trong suốt lịch sử, các Kitô hữu là một thiểu số. Tuy nhiên các cộng đoàn nhỏ đã thánh hóa thế giới xung quanh họ, không chỉ bằng giáo lý mới, nhưng còn bằng một lối sống thu hút mọi người đến với Chúa Kitô.”

Con đường được hai Giám mục đề xuất không phải là duy trì thái độ dè chừng với thế giới bên ngoài, nhưng là đối diện với thực tế. Sứ vụ sáng tạo không chờ đợi những hoàn cảnh thuận lợi. Thư viết tiếp: “Chúng ta có thể than phiền về cuộc xung đột ở Ucraina vẫn đang tiếp diễn, nhưng chúng ta hãy hướng về Chúa Kitô, những sáng kiến mới sẽ nảy sinh, cả những sáng kiến đơn giản, nhưng sâu sắc và lâu dài. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề tị nạn, chúng ta không thể tạo ra hòa bình nhưng chúng ta thực sự có thể đến với người khác và truyền đạt cho họ sự bình an nội tâm của chúng ta nếu chúng ta có.”

Đối diện với số người xa Giáo hội ngày càng nhiều, các giám mục mời gọi các tín hữu không quá chú ý đến những con số của vấn đề, nhưng nhìn mỗi người trong sự độc đáo của họ, như một người gần gũi với Thiên Chúa và do đó, gần gũi của anh chị em trong đức tin. Theo các Giám mục, điểm khởi đầu để sáng tạo trong sứ vụ, ngay cả khi chúng ta có ít người, là tương quan với Chúa Giêsu hiện diện ở đây và bây giờ, và sau đó qua Giáo hội với hình thức cụ thể là giáo xứ chúng ta thuộc về, cùng với mọi người.

Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa có diện tích 2.629.000 km2 và bao gồm khoảng 100 cộng đoàn Công giáo nhỏ hoặc rất nhỏ. Không có thông tin chính xác về số người Công giáo ở Liên bang Nga. Đức Tổng Giám mục Pezzi ước tính số người Công giáo được rửa tội có thể dưới 1 triệu. (Fides, 16/9/2023)

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2023-09/giam-muc-nga-moi-tin-huu-khong-than-phien-kho-khan.html