Thứ Sáu 30.06.2023
Lạy Chúa, Nếu Ngài Muốn

Chúa Giêsu luôn chú ý để có thể nghe tiếng ai đó cất lên: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn …”. Chúa Giêsu tiếp tục bước đi bên chúng ta và để cứu chúng ta, Ngài cần sự hợp tác của chúng ta.

Thứ Sáu Tuần XII – Mùa Thường Niên

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.

St 17,1.9-10.15-22 • Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. c.4) • Mt 8,1-4

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 25 tháng sáu 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lạy Chúa, Nếu Ngài Muốn

Hôm nay, Phúc Âm thuật lại người phong hủi ý thức về căn bệnh của mình đến cầu xin Chúa chữa lành. Thứ bệnh phong làm cho anh ta bị đẩy xa cộng đồng và xa việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lòng tin vào Thiên Chúa thì mãnh liệt trong một thái độ khiêm tốn. Là người Kitô hữu, chúng ta thấy Chúa ở gần, nhưng đầu óc, tay chân, trái tim của chúng ta có khi rất xa Chúa, xa với kế hoạch cứu độ của Chúa. Chúng ta cũng cần làm một lời cầu nguyện cho mình: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch”.

Còn đối với một xã hội, nơi người ta không còn ý thức về tội, liệu người ta có cầu xin Chúa tha tội không? Người ta có cầu xin Chúa làm cho họ được sạch không? Dù họ như thế nào, Chúa Giêsu vẫn bước đi bên cạnh. Ngài chú ý để có thể nghe tiếng ai đó cất lên: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn …”. Chúa Giêsu tiếp tục bước đi bên chúng ta và để cứu chúng ta, Ngài cần sự hợp tác của chúng ta.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh với ý chỉ cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam