Toà Thánh và Diễn đàn Abu Dhabi vì Hoà bình cộng tác về các vấn đề đạo đức

Toà Thánh và Diễn đàn Abu Dhabi vì Hoà bình cộng tác về các vấn đề đạo đức

Abu Dhabi: Ngày 23/5, tại Abu Dhabi, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống, và đại diện Diễn đàn Abu Dhabi vì Hoà bình, Trưởng lão Mahfoudh Bin Bayyad đã ký một Bản ghi nhớ hợp tác về các vấn đề đạo đức.

Toà Thánh và Diễn đàn Abu Dhabi vì Hoà bình cộng tác về các vấn đề đạo đức

Toà Thánh và Diễn đàn Abu Dhabi vì Hoà bình cộng tác về các vấn đề đạo đức

Hàn lâm viện về Sự sống cho biết, Diễn đàn Hoà bình Abu dhabi và Hàn lâm viện về Sự sống đã đồng ý về Bản ghi nhớ này, để cùng cộng tác làm việc đối với các vấn đề đạo đức nảy sinh trên thế giới, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học và sự phát triển các công nghệ mới.

Thông báo của Hàn lâm viện viết: “Sự hợp tác dựa trên sự công nhận lẫn nhau rằng khoa học và công nghệ phải phục vụ nhân loại, không làm hại đến phẩm giá con người và sự hài hòa xã hội. Các vấn đề đạo đức liên quan đến sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ được đặc biệt chú ý. Các đối tác cam kết thúc đẩy một cuộc đối thoại đang diễn ra kết hợp các quan điểm của công nghệ, đạo đức, triết học và thần học, nhìn nhận tác động của nghiên cứu khoa học đối với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người.”

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-05/toa-thanh-dien-dan-abu-dhabi-hoa-binh-cong-tac-dao-duc.html