Thứ Ba 21.03.2023
Hai Hồ Nước

Thứ Ba Tuần IV – Mùa Chay

Ed 47,1-9.12 • Tv 45,2-3.5-6.8-9a (Đ. c.8) • Ga 5,1-3a.5-16

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 16 tháng ba 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hai Hồ Nước

Hồ nước Bếtsaiđa có thể chữa bệnh, nhưng khả năng không bao nhiêu, vì mỗi lần chỉ được một người, mà có đến năm hành lang quanh hồ đầy người nằm chờ, và lâu lâu nước mới đọng. Điều này khiến cho một anh đau ốm đã 38 năm vẫn chưa có cơ may, vì yếu quá không tranh được. Bệnh nhân chen lấn với bệnh nhân, đau xót lắm, nhưng biết sao. Tình cảnh này thánh Gioan dùng để miêu tả thế gian: một nơi tăm tối, lầm lạc, nghèo nàn, bệnh tật, khốn khổ, tranh giành, cứng đầu cứng cổ, si mê. Khi người bệnh được khỏi, thay vì vui mừng thì người ta lại làm khó nhau, hạch sách đủ điều. Ngược với thế gian, Chúa Giêsu đến từ trên cao, nơi tràn ngập ánh sáng, tình yêu, sức mạnh và sự giàu có. Đấng từ trên cao có thể chữa bệnh ngay mà không cần chờ đợi. Chúa Giêsu là hồ nước đích thực, chữa cả tâm hồn và thể xác. Hồ Bếtsaiđa đầy giới hạn, vì thiên thần lâu lâu mới xuống khuấy, mà người ta kiên nhẫn chờ đợi, còn Chúa Giêsu là chủ nhân của các thiên thần, thì xem ra người ta hờ hững. Phúc Âm Gioan hay nói lên điều tương phản và trớ trêu cốt để mời gọi mọi người hãy ý thức về sự vĩ đại của Chúa Giêsu Đấng là nguồn ánh sáng, sự thật và là sự sống, để mau mau chạy đến với Người.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi

Sống Lời Chúa: Chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp gian nan thử thách cả về thể xác và tinh thần. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Na