Thứ Hai 05.12.2022
Thiên Chúa thương xót tha tội

Trong đời sống Kitô hữu, gập gở chân thành với Chúa Giêsu giàu lòng thương xót là điểm cốt yếu. Chính Người dạy chúng ta trong suốt Mùa Vọng này biết cần sự tha thứ.

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng 

Is 35, 1-10 • Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. Is 35, 4d) • Lc 5, 17-26

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sỉ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin cùa họ, Người nói: “Hởi người kia, tội ngươi dã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một minh Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rỏ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghi trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song như thế là để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đát”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta báo ngươi, hãy chổi dậy vác giường về nhà”.

Tức thi anh ta chổi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

(Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự – HĐGMVN)

Suy niệm
Thiên Chúa thương xót tha tội

Hòm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy và chữa lành chúng ta. Các kinh sư và các người Pharisẽu là những bậc được học cao, biết rộng, tự cho minh biết phải làm gì và ai là người phạm tội. Nên, trong khi Chúa Giêsu tha tội và chữa lành cho anh bị bại liệt vì lòng tin của anh và của những người khiêng anh đến, thi họ kết án Người là kẻ phạm thượng. Chúng ta có đang ở trong tình trạng của họ không? Có. Lúc này, Chúa Giêsu đang ở với người bại liệt và với chúng ta để giảng dạy và để chữa lành. Câu nói: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.” là lời giảng dạy và sự tha tội có ích cho chúng ta. Rất thông thường khi cầu nguyện, chúng ta hay nghiêng về các giá trị vật chất, trong khi tâm hồn của chúng ta rất giống các kinh sư và người Pharisêu. Tình trạng này làm chúng ta ra u tối không những không nhận ra người anh em đang cần được cứu chữa hay trợ giúp, mà còn không nhận ra chính Chúa, thậm chí kết án, đổ lỗi cho Chúa. Trong đời sống Kitô hữu, gập gở chân thành với Chúa Giêsu giàu lòng thương xót là điểm cốt yếu. Chính Người dạy chúng ta trong suốt Mùa Vọng này biết cần sự tha thứ.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần bác ái với những anh chị em gặp khó khăn trong đời sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam