Chưa khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Chưa khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Bộ Y tế cho biết, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin chưa có khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm trẻ dưới 5 tuổi.

 

 

Bộ Y tế vừa có báo cáo lên Thủ tướng về tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo báo cáo, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin đến hết năm 2022 và kết hoạch sử dụng vắc xin năm 2023. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu vắc xin Covid-19 của các địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện kế hoạch phân bổ vắc xin đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng năm 2023.

Chưa khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi - ảnh 1
Bộ Y tế cho biết chưa khuyến cáo, chưa hướng dẫn về tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi  LIÊN CHÂU

Đến ngày 11.8.2022, tổng số vắc xin Covid-19 trong nước đã tiếp nhận là hơn 253 triệu liều. Trong đó vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên là hơn 234,6 triệu liều; vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 18,4 triệu liều.

Tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Trong tháng 7.2022, cả nước tiêm được 13,4 triệu liều, tăng 2,1 triệu liều so với tháng 6.2022.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19. Bộ này cũng tiếp tục theo dõi khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia để đưa ra khuyến cáo và xác định nhu cầu vắc xin tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi nếu đủ cơ sở và bằng chứng khoa học triển khai tiêm chủng.

Mới đây, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm tuổi này.

LIÊN CHÂU

TNO

Hits: 4