Tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn

Tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn

Dự án “Tăng cường hợp tác công – tư trong việc tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng” vừa được giới thiệu tại hội thảo trực tuyến về chương trình “Thành phố sạch, đại dương xanh” (CCBO).

 

 

Hội thảo do Sở TN-MT TP.Đà Nẵng và Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức.

Tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn - ảnh 1
Hơn 100 đoàn viên, thanh niên tại TP.Đà Nẵng ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” sáng 5.11 vừa qua HOÀNG SƠN

Dự án “Tăng cường hợp tác công – tư trong việc tái chế, phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng” có ngân sách 161.000 USD, được thực hiện trong 20 tháng (dự kiến từ đầu tháng 12.2021 đến tháng 7.2023), đối tác là ASSIST- một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại TP.HCM.

Theo Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, dự án có mục tiêu thiết lập cơ chế thu gom rác tái chế hiệu quả, minh bạch để TP.Đà Nẵng xanh sạch và không còn ô nhiễm rác thải nhựa. Dự án có 4 nhiệm vụ chính: xây dựng và thí điểm hợp tác công – tư nhằm cải thiện việc thu hồi rác thải tái chế; nâng cao năng lực cho đối tượng thu gom rác và cơ sở thu gom rác phù hợp yêu cầu của thị trường; tăng cường kết nối thị trường rác tái chế thông qua nền tảng thương mại số phối hợp logistic số; tài liệu hóa và chia sẻ mô hình. CCBO là chương trình toàn cầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương từ nguồn, được thực hiện trong 5 năm (2019-2024) tại các TP và cộng đồng chịu tác động từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng xoay chuyển dòng thủy triều rác thải nhựa đại dương. Chương trình sẽ cung cấp chuyên môn kỹ thuật quốc tế hiện đại và triển khai các giải pháp bền vững do địa phương làm chủ thông qua chương trình tài trợ.

HOÀNG SƠN

TNO

Hits: 1