Thứ Ba, 14.09.2021
Suy tôn Tình Yêu Thập tự

Suy Tôn Thánh Giá – Lễ kính

Ds 21,4-9 • Tv 77,1-2.34-35.36-37.38 (Đ. x. c.7b) • Pl 2,6-11 • Ga 3,13-17

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Suy niệm
Suy tôn Tình Yêu Thập tự

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. (Ga 3,17)

Thời Thập tự chinh, Kitô giáo và Hồi giáo thù nghịch nhau. Thánh Phanxicô Assisi muốn có sự hoà giải, một ngày kia ngài đến thăm vị lãnh đạo Hồi giáo và ông ấy thử ngài bằng cách rải đầy thập giá ở lối đi để ngài bước lên. Tưởng thánh nhân ra về, nhưng ngài vẫn vui vẻ bước lên và thản nhiên trả lời: “Trên đồi Calvê xưa có tới ba cây thập giá, nhưng chỉ có một cây được gọi là THÁNH GIÁ; tôi vừa bước lên trên những khổ giá mà vào đây tôi gặp ông, chứ tôi không giẫm đạp lên Thánh giá!

Giáo hội mừng lễ, không suy tôn sự đau khổ, nhưng suy tôn tình yêu và sự hiến mình của Chúa được biểu lộ nơi thập giá. Thực tế, đau khổ là điều ta không thể tránh được, bởi lẽ cuộc sống này đã bị nhuốm màu của tội lỗi và sự gian ác. Hôm nay, bạn và tôi cũng được mời gọi sống yêu thương, tha thứ trong chính đau khổ của cuộc sống. Thập giá sẽ trổ sinh hoa trái cứu độ nếu ta biết vượt lên trên đau khổ để yêu thương, tha thứ cho người khác.

M. Ngọc Thương

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận đau khỏ và sống tròn đầy trong tình yêu Thập Tự Giêsu.

“Trọn niềm tin tưởng với Thập giá ngày mai
Vạn nẻo đường dài kiên tâm bước tới
Cây yêu thương miệt mài vun xới
Đợi đến mùa đơm nở trái xinh tươi.”

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1