Thứ Hai, 03.05.2021
Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê

Thứ Hai, 03.05.2021
Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê, tông đồ

Lời Chúa

1 Cr 15,1-8 • Tv 18,2-3.4-5 (Đ.c.5a) • Ga 14,6-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: 6 “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Trong Tin Mừng hôm nay, nhờ câu nói đơn sơ của Phi-líp-phê, dù bị quở trách: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Chúa Giê-su đã mạc khải chính Người một cách súc tích và đầy ý nghĩa: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Đối với thánh Gia-cô-bê, truyền thống Giáo hội cho biết ngài là Gia-cô-bê hậu, con ông Al-phê, để phân biệt với Gia-cô-bê tiền, con ông Dê-bê-đê. Sách Công Vụ nói tới vai trò nổi bật của Gia-cô-bê ở Giáo hội tại Giê-ru-sa-lem. Trong công đồng đầu tiên, ngài đã cùng với các tông đò khác khẳng định rằng dân ngoại không cần chịu phép cắt bì khi theo Chúa Giê-su (Cv 15,13). Ngài cũng là tác giả của một trong bảy lá thư “công giáo” của Tân Ước. Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô đã nói Đức Ki-tô Phục Sinh cũng hiện ra với Gia-cô-bê (1 Cr 15,7).

Giáo hội tôn vinh hai vị Tông đồ này trong cùng một ngày, vì vào thế kỷ thứ V, xác các thánh cùng được đưa về Rô-ma và đặt ở đền thờ các thánh Tông đồ. Ngày dời xác các ngài là ngày 1 tháng 5. Nhưng vì trùng với lễ thánh Giu-se thợ, cho nên lễ kính các ngày được dời vào ngày 03 tháng 5.

Tuy hai Tông đồ cá tính khác nhau, nhưng điểm chung của họ là Chúa Giê-su và họ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ cho Giáo hội của Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy bắt chước lòng nhiệt thành của các ngài.

Lm. Phao-lô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Nhiệt huyết tông đồ của tôi ở mức nào?.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1