25 Tháng Mười, 2020

Thứ Bảy, 17.10.2020
Chấp Nhận Hay Từ Chối

Thứ Bảy, 17.10.2020 Chấp Nhận Hay Từ Chối Lễ nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục,...

Thứ Bảy, 17.10.2020
Chấp Nhận Hay Từ Chối

Lễ nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo

Thánh Ignatiô Antiôchia bị quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, khoảng năm 110. Ngài có một trái tim đầy lòng yêu mến Chúa và Giáo hội.

Thứ Bảy trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Ep 1,15-23 • Tv 8,2-3a.4-5.6-7 • Lc 12,8-12

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.
“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Sống Lời Chúa:

“Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,9).

Chấp Nhận Hay Từ Chối

“Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối”! Câu hát này cho chúng ta thấy biểu hiện của đức tin. Đức tin không hệ ở lời nói, nhưng phải ở cách sống. Thánh Giacôbê tông đồ cũng khẳng định đức tin phải đi đôi với việc làm: Bạn hãy nói với tôi đức tin của bạn, còn tôi, tôi sẽ làm để cho bạn biết đức tin của tôi. Chính cuộc sống mới chứng thực việc chấp nhận, hay đang khước tứ Chúa.

Phụng vụ ngày hôm nay kính nhớ thánh Ignatiô Antiôchia, một chứng nhân tuyệt vời của việc chấp nhận Chúa. Ngài là một giám mục sống vào thời kỳ đầu của Giáo hội. Ngài đã minh chứng hùng hồn về Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã thực sự làm người, thực sự được sinh ra, thực sự đã chịu đau khổ, thực sự chịu chết và đã phục sinh. Chính nhờ việc Chúa thực sự chia sẻ phận người với chúng ta mà Ngài đã cứu độ chúng ta. Thánh Ignatiô đã tuyên xưng niềm tin ấy đến độ khao khát được kết hợp mật thiết với đau khổ của Chúa. Trên đường đi chịu tử đạo, ngài vừa khích lệ tín hữu vững tin, vừa muốn các tín hữu vì yêu thương ngài, để ngài đi vào cuộc tử đạo đến cùng.

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Lạy Chúa Giêsu, thánh Ignatiô đã kết hợp với đau khổ của Chúa đến mức chấp nhận cái chết. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức sống niềm tin trong đời sống hàng ngày, nhờ đó chúng con cũng được Chúa chấp nhận vào nước Chúa.

Quyết tâm: Sống đức tin nơi tôi làm việc.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 3