Thứ Hai, 25.02.2019 – Hướng Về Đức Giêsu

“Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. (Mc 9,24)

Tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 1, 1-10 • Tv 92 • Mc 9, 14-29

Lời Chúa

“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.
Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến.
Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.
Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Hướng Về Đức Giêsu

“Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. (Mc 9,24)

Một trong những nội dung dễ nhớ nhất của Kinh Thánh đó là câu chuyện về người cha đưa con mình đến với Đức Giêsu để được Người chữa lành. Đức Giêsu đã mắng ông vì thiếu lòng tin, và ông đáp lại rằng, “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp niềm tin yếu kém của tôi!” Chúng ta có thể liên tưởng được sự chán nản và lòng tin yếu kém của ông.
Trong cuộc sống, vẫn có những lúc chúng ta bộc lộ lòng tin yếu kém của mình. Là một linh mục, tôi cũng muốn có một niềm tin mạnh mẽ hơn để có thể dời núi, một niềm tin bằng hạt cải, thế nhưng vẫn không thể.
Thay vì thất vọng và bỏ cuộc, chúng ta phải giống như người cha trong câu chuyện hôm nay, mặc dù lòng tin còn yếu kém, ông vẫn kêu xin Đức Giêsu chữa lành cho con trai ông. Và lời cầu xin của ông đã được Người thương đáp lời. Chúng ta cũng biết niềm tin yếu kém của mình, nhưng Chúa Giêsu vẫn nghe tiếng kêu xin của chúng ta trong sự yếu kém đó. Người còn nghe được tiếng kêu vang dù khẽ đến mấy và Người sẽ đáp lời.

Msgr. Stephen J. Rossetti

Lạy Chúa xin củng cố niềm tin yếu kém của con.
Quyết tâm: Kêu cầu Chúa trong mọi việc mình làm

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam