15/07/2024

Chúa Kitô là Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên

Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành chỉ nghĩ tới chuyện dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên là Giáo Hội. Các linh mục giám mục, giáo hoàng cũng phải noi gương ngài sống như thế với đoàn dân Chúa giao phó.

Chúa Kitô là Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên
 
Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành chỉ nghĩ tới chuyện dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên là Giáo Hội.

Chúa Kitô Mục Tử là một vị hướng dẫn sốt sắng chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên. Và Ngài làm tất cả những điều đó với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Các linh mục giám mục, giáo hoàng cũng phải noi gương ngài sống như thế với đoàn dân Chúa giao phó.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hanh hương 5 châu tham dự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho Ơn thiên triệu lần thứ 52.

Trước đó lúc 9 giờ 30 sáng, ĐTC đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 19 phó tế thuộc Giáo phận Roma, trong đó có 4 thầy thuộc Dòng Gia đình các Môn đệ. Dòng này do Linh mục Giovanni Minozzi thành lập năm 1925 tại Amatrice, tỉnh Rieti, nam Italia, với mục đích dạy chữ cho các binh sĩ, săn sóc trẻ mồ côi nạn nhân của Đệ nhị Thế chiến và người nghèo. Năm 1931, Dòng đưọc Toà Thánh chấp nhận và đặt tên là Gia đình các Môn đệ. Từ Italia, Dòng mở các nhà tại Brasil và Peru cũng như nhiều nhà tại Italia. Cùng đồng tế Thánh lễ với ĐTC có ĐHY Giám quản Agostino Vallini, Đức TGM phó Giám quản và 6 giám pục phụ tá. ĐHY Giám quản đã giới thiệu các ứng viên lên ĐTC.
 


Giảng trong Thánh lễ, ĐTC đã dựa trên văn bản lễ nghi truyền chức và các bài đọc khích lệ các tân chức ý thức được sứ mệnh thừa tác sắp nhận lãnh. Đó là sống kết hiệp mật thiết với Chúa, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc, qua việc sống và giảng dạy các giáo huấn của Chúa, ban phát các bí tích, hiệp nhất với giám mục và cộng tác với các anh em linh mục và các thành phần khác trong cộng đoàn dân Chúa, noi gương Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành hy sinh quên mình chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó.

Tiếp đến là nghi thức công khai dấn thân của các ứng viên nói lên ý muốn thi hành chức thừa tác suốt đời trong hàng linh mục như các cộng sự viên trung thành của hàng giám mục trong việc phục vụ dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; chu toàn thừa tác lời Chúa qua việc rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ đức tin Công giáo một cách xứng đáng và khôn ngoan; sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo truyền thống của Giáo Hội, đặc biệt trong Hiến tế Tạ ơn và Bí tích Hoà Giải, để chúc tụng Thiên Chúa và thánh hoá dân Kitô; cùng các chủ chăn khẩn nài lòng thương xót Chúa cho dân được giao phó và kiên trì cầu nguyện như Chúa đã truyền dạy; luôn luôn hiệp nhất với Chúa Kitô Thượng Tế, như là lễ vật tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa Cha vì chúng ta, bằng cách tự thánh hiến mình cho Thiên Chúa cùng với Người để cứu chuộc mọi người; vâng lời ĐTC và các người kế vị với lòng tôn trọng con thảo và tuân phục.

Sau đó cộng đoàn đã hát Kinh Cầu các Thánh xin triều thần thánh phù hộ cho các ứng viên. ĐTC đã khẩn cầu Chúa Thánh Thấn xuống trên các tiến chức và đặt tay trên đầu từng vị. Tiếp đến là tất cả các giám mục và linh mục đồng tế. Rồi ĐTC đọc công thức truyền chức linh mục, xức dầu thánh trên lòng bàn tay từng tiến chức, xin Chúa Giêsu Kitô, mà Thiên Chúa Cha đã thánh hiến trong Chúa Thánh Thần và quyền năng, giữ gìn tân chức cho việc thánh hiến dân Người và dâng của lễ. Rồi ĐTC trao đĩa đựng bánh và chén thánh và dặn dò các tân chúc hãy ý thức điều mình làm, noi gương điều mình cử hành và đồng hình dạng cuộc sống với Mầu nhiệm Thập giá Chúa Kitô.

Lúc 12 giờ trưa, ĐTC đã xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Toà để đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàngvới tín hữu. 

Mở đầu bài huấn dụ, ngài nói:

Chúa Nhật IV Phục Sinh, là Chúa Nhật hôm nay, cũng gọi là “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành”, hằng năm mời gọi chúng ta tái khám phá ra, với sự kinh ngạc ngày càng mới mẻ, định nghĩa mà Chúa Giêsu đã tự cho mình, khi đọc nó dưới ánh sáng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. “Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống vì đoàn chiên” (Ga 10,11): các lời này đã được hiện thực một cách tràn đầy, khi Chúa Kitô tự do vâng phục ý muốn của Chúa Cha, đã tự hiến tế mình trên Thập Giá. Khi đó trở thành rõ ràng Người là “Mục Tử Nhân Lành” có nghĩa là: Người cống hiến sự sống mình như hiến tế cho chúng ta, cho tôi, cho anh, cho chị, cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, Người là Mục Tử Nhân Lành.

Chúa Kitô là Mục Tử thật, là Đấng hiện thực mẫu gương cao nhất của tình yêu đối với đoàn chiên: Người tự ý hy sinh mạng sống mình, không ai lấy nó đi được, nhưng Người trao ban nó cho đoàn chiên. Công khai trái ngược với các kẻ chăn giả, Chúa Giêsu tự giới thiện như Mục Tử thật duy nhất của dân; mục tử gian ác chỉ nghĩ tới mình và khai thác chiên; Mục Tử Nhân Lành chỉ nghĩ tới chiên và tự trao ban chính mình. 

ĐTC giải thích thêm điểm này:

Khác với kẻ chăn thuê, Chúa Kitô Mục Tử là một vị hướng dẫn sốt sắng chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở chiên. Và tất cả những điều đó Người làm với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình.

Tiếp tục bài huấn dụ, ĐTC nói: Trong gương mặt của Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, chúng ta chiêm ngưỡng sự Quan Phòng của Thiên  Chúa, sự ân cần hiền phụ của Người đối với từng người trong chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn. Hiệu quả của việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Mục Tử thật và nhân lành là lời reo vang ngạc nhiên cảm động, mà chúng ta tìm thấy trong Bài đọc II của Phụng vụ hôm nay: “Anh em hãy xem Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta chừng nào…” (1 Ga 3,1). Anh chị em hãy coi Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta chừng nào!

Thật là một tình yêu gây kinh ngạc và mầu nhiệm, bởi vì khi ban Chúa Giêsu như Mục Tử hiến mạng sống mình cho chúng ta, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả những gì cao cả và quý báu nhất Ngài có thể ban cho chúng ta! Đó là tình yêu cao cả và tinh tuyền nhất, bởi vì nó không do một sự cần thiết nào, nó không bị điều kiện hoá bởi bất cứ tính toán nào, nó không bị lôi kéo bởi bất cứ ước muốn trao đổi lợi lộc nào. Trước tình yêu đó của Thiên Chúa chúng ta kinh nghiệm được một niềm vui mênh mông và rộng mở cho lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã nhận lãnh một cách nhưng không.

Tuy nhiên, chiêm ngưỡng và cảm tạ thôi không đủ. Cũng cần phải theo Mục Tử Nhân Lành nữa. Đặc biệt là những người có sứ mệnh hướng dẫn trong Giáo Hội – các linh mục, giám mục và giáo hoàng – được mời gọi nhận lấy không phải tâm thức của người quản trị, nhưng của nguời tôi tớ, noi gương Chúa Giêsu, là Đấng lột bỏ chính mình và đã cứu chuộc chúng ta với lòng thương xót của Người. Cũng được mời gọi có kiểu sống này các tân linh mục của Giáo phận Roma mà tôi đã sung sướng truyền chức cho sáng nay trong Đền thờ Thánh Phêrô. Và hai vị sẽ ra cửa sổ này để cám ơn và chào anh chị em.

Ước chi Mẹ Maria Rất Thánh xin cho tôi, cho các giám mục và các linh mục trên toàn thế giới được ơn phục vụ dân thánh Chúa qua việc tươi vui rao giảng Tin Mừng, sốt sắng cử hành các Bí tích và kiên nhẫn dịu hiền trong hướng dẫn mục vụ.

Tiếp đến, ĐTC đã cất Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và cùng hai tân linh mục ban phép lành cho mọi người.

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, ĐTC đã tái phân ưu với các dân tộc nạn nhân của trận động đất lớn tại Nepal và các nước phụ cận. Như đã biết trận động đất mạnh tới 8.1 độ Richter, khiến cho 1.900 người chết, hàng ngàn người bị thương và mất nhà cửa. ĐTC nói ngài gần gũi các nạn nhân, người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì tai ương này. Ước chi họ được tình liên đới huynh đệ nâng đỡ trợ giúp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. ĐTC và mọi người đã đọc một Kinh Kính Mừng cầu cho các anh chị em này.

Ngài cũng mời mọi người hiệp ý cảm tạ Chúa vì hôm qua tại Canada đã có lễ phong chân phước cho Nữ tu Maria Elisa Turgeon, sáng lập Dòng Nữ Đức Bà Mân Côi của Thánh Germano: chị là một nữ tu gương mẫu, dành cả đời để cầu nguyện, dạy dỗ và làm việc bác ái trong các trung tâm bé nhỏ của giáo phận, nêu gương sáng trong việc nên thánh và phục vụ tha nhân.

ĐTC không quên chào nhiều nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia cũng như từ nước ngoài, đặc biệt rất đông tín hữu Ba Lan hành hương Roma nhân kỷ niệm 1 năm ngày phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Ngài nói: Ước chi lời mời gọi “hãy mở của cho Chúa Kitô” vói giọng nới mạnh mẽ thánh thiện của người luôn vang vọng trong tim anh chị em.

ĐTC đã chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 

 

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]