15/07/2024

Vị Tử đạo là người không đặt điều gì trước tình yêu của Đức Kitô

Chứng tá của Têphanô, cũng như chứng tá của những vị Tử đạo Kitô giáo, chỉ cho những người sống đương thời với chúng ta, lắm khi lơ đễnh và mất hướng, là họ phải đặt niềm tin vào ai để mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình.

 Vị Tử đạo là người không đặt 
điều gì trước tình yêu của Đức Kitô

Kinh Truyền Tin – Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Bảy Lễ Thánh Têphanô Tử đạo tiên khởi, 26/12/2009

Anh chị em thân mến,

Với tâm hồn vẫn còn thán phục và ngập tràn ánh sáng toả ra từ hang đá Bêlem, nơi cùng với Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng, chúng ta thờ lạy Đấng Cứu Chuộc muôn dân, ngày hôm nay, chúng ta nhớ đến Thánh phó tế Têphanô, vị Tử đạo đầu tiên của Kitô giáo. Ước gì gương sáng của Thánh nhân giúp chúng đi sâu hơn nữa vào trong mầu nhiệm Giáng Sinh, và làm chứng cho sự cao cả tuyệt vời của Con Trẻ giáng sinh trong hang đá, mà trong Người, ơn sủng của Thiên Chúa đã tỏ hiện, và ước gì việc Người giáng thế mang lại ơn cứu độ cho mọi người (x. Tt 2, 11). Thực thế, Đấng đang nằm khóc oa oa trong máng lừa ăn là Con Thiên Chúa làm người, Người yêu cầu chúng ta can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Người, như Thánh Têphanô, một con người được đầy tràn Thánh Thần, đã không ngần ngại trao ban mạng sống mình vì tình yêu đối với Chúa mình, đã làm. Người chết như Thầy của mình, khi tha thứ cho những ai bách hại mình, và làm cho chúng ta hiểu rằng việc Con Thiên Chúa đến trong trần gian khai sinh một nền văn minh mới, nền văn minh của tình yêu, một tình yêu không đầu hàng trước ác tà và vũ lực, một tình yêu đánh đổ những rào cản giữa con người với nhau, một tình yêu làm cho họ trở thành anh em trong đại gia đình con cái Thiên Chúa. Têphanô cũng là vị Phó tế đầu tiên của Giáo Hội, người đã làm đầy tớ phục vụ những người nghèo vì tình yêu đối với Đức Kitô, người đã từng bước, từng bước sống hoà hợp trọn vẹn với Đức Kitô, và đã đi theo Người cho đến chết. Chứng tá của Têphanô, cũng như chứng tá của những vị Tử đạo Kitô giáo, chỉ cho những người sống đương thời với chúng ta, lắm khi lơ đễnh và mất hướng, là họ phải đặt niềm tin vào ai để mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình. Vì chưng vị Tử đạo là người chết đi với niềm xác tín rằng mình được Thiên Chúa yêu mến, và vì không đặt điều gì trước tình yêu của Đức Kitô, nên họ biết là mình đã chọn phần tốt nhất. Khi bắt chước cái chết của Đức Kitô, Thánh Têphanô ý thức rằng mình là một mầm sống mạnh mẽ, và khai mở ra trên thế giới này những con đường hoà bình và hy vọng. Ngoài ra, ngày hôm nay, khi giới thiệu cho chúng ta Thánh Têphanô Phó tế như một mẫu gương, Giáo Hội còn chỉ cho chúng ta một trong những con đường ưu tiên để sống Tin Mừng, và để làm chứng cho Nước Chúa đang đến một cách đáng tin hơn trước mặt mọi người, khi chúng ta đón tiếp và yêu thương người nghèo khổ.

Ngày lễ kính Thánh Têphanô cũng nhắc chúng ta nhớ đến nhiều tín hữu, trong nhiều miền đất khác nhau trên toàn thế giới, đang phải gánh chịu thử thách và đau khổ vì đức tin. Trong khi phó dâng và cầu xin Thánh Têphanô trên trời bầu cử, chúng ta hãy cam kết nâng đỡ họ bằng kinh nguyện, và không bao giờ lơ là ơn gọi Kitô hữu của mình, bằng cách luôn đặt Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta đang chiêm ngưỡng trong những ngày qua trong cảnh tầm thường và khiêm hạ của hang lừa máng cỏ, vào tâm điểm cuộc đời chúng ta. Để được thế, chúng ta khẩn cầu Đức Maria, Thân Mẫu Đấng Cứu Chuộc và là Nữ Vương các Thánh Tử đạo, qua lời Kinh Truyền Tin này, bầu cử cho chúng ta trước toà Chúa. 

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]