Bổn phận gửi các thừa sai đi truyền giáo và trợ giúp các Giáo Hội nghèo

Bổn phận gửi các thừa sai đi truyền giáo và trợ giúp các Giáo Hội nghèo

 

Trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới cầu xin cho các cộng đoàn Kitô sẵn sàng gửi các thừa sai linh mục và giáo dân đi truyền giáo và gia tăng trợ giúp cụ thể cho các Giáo Hội nghèo nhất.

Ngay từ thời khai sinh, Kitô giáo đã mang sắc thái đại đồng, vì bao gồm các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, không phân biệt và kỳ thị ai. Mọi người đều là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa là Cha, đều là môn đệ của và là em của Đức Giêsu Kitô Trưởng Tử, và đều sống Tin Mừng yêu thương. Do đó, việc chia sẻ với nhau và cho nhau đã được Kitô hữu thực thi ngay từ ban đầu như kể trong sách Công vụ Tông đồ: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,44-45).

Cũng chính tình yêu thương bác ái tương trợ lẫn nhau ấy đã khiến cho Tông Đồ Phaolô phát động chiến dịch lạc quyên trong các giáo đoàn và khuyến khích tín hữu quảng đại đóng góp để trợ giúp tín hữu của giáo đoàn mẹ ở Giêrusalem đang gặp đói kém khó khăn, như được nhắc tới trong chương 8 thư thứ II gửi tín hữu Côrintô.

Ngày nay, khi duyệt xét tình hình Giáo Hội trên năm châu, chúng ta nhận ra ngay nhiều nhu cầu khác nhau. Có những cộng đoàn phải sống trong cảnh chiến tranh bạo lực và loạn lạc như bên Siria, Sudan, Congo Zair, Somalia. Có những cộng đoàn khác phải sống trong cảnh hạn hán, mất mùa đói kém như bên Etiopia, Eritrea, Somalia. Nhiều cộng đoàn khác nữa lại bị bách hại và kỳ thị như bên Ấn Độ, Irak và Nigeria. Và đây là đều khó tin nhưng số tín hữu Kitô bị kỳ thị bách hại trên thế giới lên đến hơn 200 triệu, trong đó có tín hữu các giáo đoàn phải sống dưới các chế độ độc tài vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nói chung các Giáo Hội tại các vùng truyền giáo nghèo như Á châu, Phi châu và châu Mỹ Latinh vừa cần các thừa sai vừa cần các trợ giúp vật chất. Trong khi các Giáo Hội tại các nước giàu Tây Âu không cần trợ giúp vật chất, nhưng lại đang cần các thừa sai, vì số ơn gọi linh mục quá ít, và vì tình trạng tục hoá nặng nề khiến cho nhiều người xa rời Giáo Hội và không còn biết Chúa nữa. Các quốc gia Kitô xưa kia từng gửi biết bao nhiêu thừa sai đi truyền giáo khắp nơi, giờ đây lại trở thành các vùng truyền giáo và cần có các thừa sai.

Trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tái khẳng định sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. Sứ mệnh của Giáo Hội là mời gọi mọi dân tộc đến với ơn cứu độ, do Thiên Chúa thực hiện qua người Con nhập thể của Người là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, cần phải canh tân dấn thân loan báo Tin Mừng, là men của sự tự do, tiến bộ, tình huynh đệ, hiệp nhất và hoà bình (Ad Gentes 8). 

Đức Thánh Cha viết: Tôi muốn “tái xác nhận rằng lệnh truyền rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người, là Sứ mệnh nòng cốt của Giáo Hội” (Evangelii Nuntiandi, 14), là bổn phận và sứ mệnh mà các thay đổi sâu rộng của xã hội khiến trở thành cấp thiết hơn nữa. Vấn đề ở đây là ơn cứu rỗi đời đời của con người, là chính sự kết thúc và thành toàn của lịch sử của nhân loại và của vũ trụ. Được linh hoạt và gợi hứng bởi vị Tông Đồ của các quốc gia, chúng ta phải ý thức rằng Thiên Chúa có một dân tộc đông đảo trong tất cả mọi thành phố được rảo qua, bởi cả các tông đồ ngày nay nữa… Toàn thể Giáo Hội phải dấn thân trong sứ mệnh đến với muôn dân… Tôi xin nhắc nhớ cho các Giáo Hội kỳ cựu cũng như cho các Giáo Hội mới được thành lập biết rằng họ được Chúa đặt để như là muối đất và ánh sáng thế gian, họ được mời gọi loan truyền Chúa Kitô, Ánh Sáng các Quốc gia, cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Việc truyền giáo phải là điểm ưu tiên trong các chương trình mục vụ.

Tôi cũng xin cám ơn và khích lệ các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo vì công tác linh hoạt không thể thiếu, cũng như việc đào tạo truyền giáo và trợ giúp kinh tế cho các Giáo Hội trẻ. Qua các cơ quan Giáo hoàng này, sự hiệp thông giữa các Giáo Hội được thể hiện một cách đáng khâm phục, với việc trao đổi quà tặng, trong sự lo lắng cho nhau và trong các dự án truyền giáo chung.


Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp: “Sự hăng say truyền giáo đã luôn luôn là dấu chỉ sức sinh động của các Giáo Hội. Tuy nhiên, cần phải phải tái khẳng định rằng việc rao truyền Tin Mừng là một công trình của Thần Khí, trước khi là một hoạt động, nó là chứng tá và sự giãi toả ánh sáng của Chúa Kitô từ phía Giáo Hội địa phương, gửi các thừa sai nam nữ đem chúng vượt quá các biên giới của mình. Chính vì thế, tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo cầu xin Chúa Thánh Thần để Người làm lớn lên trong Giáo Hội sự đam mê truyền giáo, là việc rộng mở Nước Chúa, nâng đỡ các thừa sai nam nữ và các cộng đoàn Kitô dấn thân hàng đầu trong Sứ mệnh này, đôi khi trong các mội trường thù nghịch của bách hại.

Đồng thời, tôi cũng xin các tín hữu Công giáo cho một dấu chỉ đáng tin cậy của tình hiệp thông giữa các Giáo Hội, bằng một đóng góp kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua này, để cho các Giáo Hội trẻ có điều kiện soi sáng muôn dân bằng Tin Mừng bác ái
”.

Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và tín hữu Công giáo toàn thế giới chúng ta hãy cầu xin cho các cộng đoàn Kitô sẵn sàng gửi các thừa sai linh mục và giáo dân, và gia tăng trợ giúp cụ thể cho các Giáo Hội nghèo nhất.