Người Việt Nam đầu tiên làm Giám mục tại Úc: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

Người Việt Nam đầu tiên làm Giám mục tại Úc: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

VATICAN – Hôm 20-5-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm một Linh mục Việt Nam đầu tiên, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng Cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, làm Giám mục hiệu toà Tala tại Úc, Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long năm nay 50 tuổi, sinh ngày 3-12-1961 tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Ngài rời Việt Nam ngày 11-8-1980, đến tị nạn tại Úc ngày 2-12-1981, và gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu năm 1983. Thầy khấn đơn ngày 8-12-1984 và khấn trọng ngày 14-1-1989. Thầy Long đậu cử nhân thần học (STB) tại Thần học viện ở Melbourne và thụ phong linh mục ngày 30-12 cùng năm 1989.

Sau đó, Cha Vinh Sơn Long làm phó xứ tại Springvale (1990-1992) rồi sang Rôma du học từ năm 1992, đậu Cao học Thần học (STL) Tu đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện Tu. Trở về Úc, Cha Vinh Sơn Long được bổ làm Giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc (1994-1998). Ngoài ra, cha làm Đại diện Bề trên miền trong 10 năm trời (Custodial Vicar, 1995-2005), đồng thời cũng đảm nhận các công tác mục vụ như cha sở ở Kellyville thuộc Giáo phận Parramatta (1999-2002); Cha sở ở Springvale thuộc Tổng Giáo phận Melbourne (2002-2008), Bề trên Giám tỉnh và thành phần ban lãnh đạo quốc tế (International Leadership Team OFM Conv.) từ năm 2005 đến 2008.

Từ ngày 22-4-2008, Cha Nguyễn Văn Long là Tổng Cố vấn của dòng đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương (FAAMC).

Theo Niên giám 2011 của Toà Thánh, Tổng Giáo phận Melbourne hiện do Đức TGM Denis James Hart, 70 tuổi, coi sóc, và có 1.085.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.844.000 dân cư, với 229 giáo xứ, 3 GM phụ tá, 561 linh mục triều và dòng, 1.232 nữ tu. (SD 20-5-2011)

 

Hits: 2