Lời cầu nguyện 9: Xin cho những linh mục luôn thuộc trọn về Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục, có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người.

 

Lời cầu nguyện 9

 Xin cho những linh mục luôn thuộc trọn về Chúa

 

Lạy Chúa Giêsu,

xin ban cho chúng con những linh mục,

có trái tim thuộc trọn về Chúa,

nên cũng thuộc trọn về con người.

Xin cho chúng con những linh mục

có trái tim biết yêu  bằng tình yêu hiến dâng,

một trái tim đủ lớn,

để chứa được mọi người và từng người,

nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện,

có tình bạn thân thiết với Chúa,

để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.

Xin cho chúng con những linhmục thánh thiện,

có thể nuôi chúng con bằng những tầm bánh thơm tho,

tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa,

say mê Thiên Chúa và say mê con người,

hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên.

Và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là Nguồn Sống thật.