Lời cầu nguyện 8: Xin Chúa ở lại với chúng con

Lời cầu nguyện 8

Xin Chúa ở lại với chúng con

 

Xin ở lại với con lạy Chúa,

vì con cần có Chúa hiện diện,

để con khỏi quên Chúa.

Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.

Xin ở lại với con lạy Chúa,

 vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ  nâng để con khỏi quỵ ngã.

Không có Chúa con đâu còn nồng nhiệt hăng say.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,

vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn,

cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến.

Con cần được thêm sức mạnh

để khỏi ngừng lại dọc đường.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,

vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời.

Con không dám xin những ơn siêu phàm,

chỉ xin được ơn Ngài hiện diện.

Xin ở lại với con vì con chỉ tìm Chúa,

yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác,

ngoài việc yêu Chúa hơn.

 

 

Hits: 7