TÀI LIỆU – VĂN KIỆN    

Chương chín cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Cộng đồng Quốc tế

I. Các khía cạnh Thánh Kinh: a. Sự thống nhất của gia đình nhân loại. 428. Các bài tường thuật của Thánh Kinh về công trình tạo dựng đã làm nổi rõ sự thống nhất của gia đình nhân loại và đã dạy rằng Thiên Chúa của Israel vừa là Chúa tể lịch sử vừa là Chúa tể vũ trụ. Các việc Thiên Chúa làm liên quan đến toàn thế giới và toàn thể gia đình nhân loại, và gia đình này là đối tượng mà công trình tạo dựng của Thiên Chúa nhắm tới. Khi quyết định tạo dựng con người theo hình ảnh của mình và giống mình (x. St 1,26-27), Thiên Chúa đã ban cho con người phẩm giá độc nhất vô nhị; phẩm giá này sẽ trải rộng cho mọi thế hệ (x. St 5) và trên khắp địa cầu (x. St 10).

Chương năm cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Gia đình, tế bào sống động của xã hội

I. Gia đình, xã hội tự nhiên đầu tiên. 209. Tầm quan trọng và vị trí trung tâm của gia đình so với con người và xã hội là những điều thường xuyên được Thánh Kinh nhấn mạnh. “Con người ở một mình không tốt” (St 2,18). Đọc các bản văn tường thuật việc tạo dựng con người (x. St 1,26-28; 2,7-24), chúng ta mới hiểu làm thế nào – theo kế hoạch của Thiên Chúa – Ađam và Eva trở thành “hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau”458. Eva được tạo dựng giống Ađam như người sẽ làm cho Ađam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình (x. St 2,18) để cùng với Ađam làm thành “một xương một thịt” (St 2,24; x. Mt 19,5-6)459. Đồng thời, cả hai cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành người cộng sự với Đấng Tạo Hoá: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, làm cho đầy mặt đất” (St 1,28). Trong kế hoạch của Đấng Tạo Hoá, gia đình được coi là “nơi đầu tiên diễn ra quá trình ‘nhân hoá’ cá nhân và xã hội”, là “chiếc nôi của sự sống và tình yêu”460.

Chương bốn cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội Công giáo

I. Ý NGHĨA VÀ SỰ THỐNG NHẤT: 160. Những nguyên tắc trường tồn của Học thuyết Xã hội Công giáo341 chính là trọng tâm của giáo huấn xã hội Công giáo. Đó là những nguyên tắc: phẩm giá con người, đã được đề cập trong chương trước, đây là nền tảng của tất cả các nguyên tắc khác đồng thời là nội dung của Học thuyết Xã hội Công giáo342; công ích; bổ trợ; và liên đới.

Chương ba cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Con người và nhân quyền

I. HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ NGUYÊN TẮC NHÂN VỊ: 105. Giáo Hội nhìn thấy nơi mỗi người, nam cũng như nữ, hình ảnh sống động của chính Thiên Chúa. Hình ảnh này mỗi ngày được triển khai thêm một cách trọn vẹn và sâu sắc hơn nơi mầu nhiệm Đức Kitô, hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, Đấng duy nhất đã mạc khải Thiên Chúa cho con người và mạc khải con người cho chính con người.

Chương hai cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Sứ mạng của Giáo Hội và Học Thuyết Xã Hội

a. Giáo Hội, nơi Thiên Chúa ở với con người 60. Khi chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng, Giáo Hội đã đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi mọi thời, mang tin vui Nước Chúa đến cho họ – Nước ấy đã xuất hiện nơi Đức Giêsu Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại 73.

Chương một cuốn Tóm lược Học Thuyết Xã Hội: Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại

Trong mọi truyền thống văn hoá, bất cứ kinh nghiệm tôn giáo chân chính nào cũng đều dẫn người ta tới chỗ linh cảm một huyền nhiệm nào đó, và huyền nhiệm này thường giúp chúng ta nhận ra một vài nét trong dung mạo Thiên Chúa. Một đàng, Thiên Chúa được coi là nguồn gốc của mọi sự đang hiện hữu, …

Bảy nguyên tắc của Học thuyết Xã hội Công giáo

“Hiện nay đức tin, đức cậy đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cor 13:13). Ba NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN TIN – CẬY – MẾN là xuất phát điểm và điểm quy hướng mọi cuộc sống Kitô hữu. Với BỘ TAM TÔNG THƯ của Người, – DEUS CARITAS EST (12.2005); SPE SALVE (11.2007) và CARITAS IN VERITATE (7.2009), nhất là Tông Thư gần đây nhất nầy, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã vạch ra những gì con người thiếu và cần, cũng chính là những nguyên nhân khiến con người bị tha hoá và xã hội đầy tràn bất công,bạo lực, sa đoạ.

Góp ý của một nữ tu Dòng Đức Bà

Kính thưa Đại Hội, Con rất vui mừng và phấn khởi được đọc Tài Liệu Làm Việc Đại Hội Dân Chúa (TLLV) rất là phong phú với “kỳ vọng sẽ mở hướng cho Giáo hội Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới, giữa lòng một đất nước đang thay đổi nhanh chóng trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển” (tr 6).

Lời Chủ Chăn: Chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương

Trong thư gửi dân Chúa Việt Nam ngày 7.10.2010, HĐGM.VN mời gọi người công giáo Việt Nam hãy chung sức xây đắp mối hiệp thông hiếu trung đối với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông huynh đệ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, nhằm chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước hôm nay.