Cộng đồng Chính trị

Cần người dân nói thẳng và nói một cách trung thực

“…Biết mà không nói là có lỗi rất lớn, nếu là dân thì có lỗi với đất nước, đảng viên thì có lỗi với Đảng. Tất nhiên cuộc sống nó tinh tế lắm, tôi hiểu. Nhưng nếu tất cả chúng ta mà sợ hết thì đất nước sẽ như thế nào, Đảng sẽ ra sao? Không thể được đâu, phải hành động thôi!”

Sao thiên hạ đều đòi tự do hàng hải?

“Những đe doạ và thách thức đối với an ninh hàng hải và tự do hàng hải không chỉ từ nạn cướp biển, khủng bố hay tội ác có tổ chức mà từ những lợi ích gây xung đột của một số nước, có thể xuất phát từ sự mưu tìm thế lực chính trị hay sự thống trị quân sự, từ những tranh chấp lãnh thổ đến cạnh tranh tài nguyên biển…”.