Thứ Tư 23.11.2022
Một Sợi Tóc Trên Đầu Anh Em Cũng Không Bị Mất

Thứ Tư Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Thánh Clêmentê I, Giáo Hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ

Lễ nhớ

Kh 15,1-4 • Tv 97,1.2-3ab.7-8.9 (Đ. Kh 15,3b) • Lc 21,12-19

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Một Sợi Tóc Trên Đầu Anh Em Cũng Không Bị Mất

Hôm nay, chúng ta lưu tâm đến lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng mang tính quyết định về lòng trung tín của môn đệ Chúa Giêsu: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em”. Lời nhắn nhủ như xé tâm hồn chúng ta nhưng cũng giúp chúng ta suy gẫm về sự ngược đãi trong thế gian. Tại sao lời này lại quan trọng? Tại sao Chúa Giêsu lại đặt nó trong mối tương quan với sự cứu độ? Đó là vì môn đệ thì không hơn thầy và nếu Chúa Giêsu đã là Đấng mà người ta bắt bớ và giết, thì môn đệ của Người cũng sẽ bị đối xử như vậy. Vì vậy, Nước Thiên Chúa sẽ tách biệt với những ai gây ra bạo lực, với những ai tạo ra kẻ thù cho linh hồn, những ai tẩy chay tình yêu và hòa bình. Chúa cũng cho chúng ta thấy con đường dẫn tới Nước Trời luôn có những khó khăn. Chính trong khó khăn và bắt bớ, chúng ta mới thể hiện được cao độ của tình yêu như Đấng đã thể hiện tình yêu của mình trên thập giá. Cũng khi đó, chúng ta nhận được sự đảm bảo từ Thiên Chúa: “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất”.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Trung tín với Chúa vì Ngài là Đấng dựng nên tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1