14/06/2024

Thứ Hai 10.06.2024
Con Đường Nên Thánh

0

Thứ Hai Tuần X – Mùa Thường Niên

1 V 17,1-6 • Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2) • Mt 5,1-12

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 01 tháng mười một 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Con Đường Nên Thánh

Nên thánh là một quá trình và cũng là đích đến của mọi nỗ lực sống của người sống theo lời Thiên Chúa dạy: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Bất cứ con đường nên thánh nào cũng phải nằm trong phúc lành của Thiên Chúa vì nên thánh là ân phúc Chúa ban cho chúng ta, không phải là thứ mà chúng ta mua được hoặc tự thân có thể chiếm hữu. Tám mối phúc Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay, là phương tiện chuẩn mực theo tiêu chí của Chúa để chúng ta thực hành mà trở nên công chính. Mối phúc Chúa đặt lên hàng đầu của các mối phúc là “tâm hồn nghèo khó”. Cái nghèo thiêng liêng của tâm hồn làm chúng ta tìm đến Chúa, cần đến Ngài là Đấng làm chủ muôn loài; cái nghèo đó giúp chúng ta nhận biết được hữu hạn của mình để hướng về Thiên Chúa là Đấng toàn năng; cái nghèo của tâm hồn còn giúp chúng ta mở ra với tha nhân mà Thiên Chúa gửi đến, để cùng với họ tìm đến Chúa và xây dựng đời sống của những người con của Thiên Chúa. Chính mối phúc “tâm hồn nghèo khó” giúp chúng ta sống các mối phúc khác. Thiếu mối phúc này, con người khó và không thể sống các mối phúc còn lại.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Hãy chọn cho mình một trong tám mối phúc là mục tiêu nên thánh cho năm nay.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]