Thứ Hai 20.11.2023
Tiếng Kêu Xé Trời

Thứ Hai Tuần XXXIII – Mùa Thường Niên

1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 • Tv 118,53 và 61.134 và 150.155 và 158 (Đ. x. c.88) • Lc 18,35-43

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tiếng Kêu Xé Trời

Lạy thầy Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi! Tiếng kêu, cũng là lời cầu nguyện của người mù Giêricô đã thấu tới Trời. Người mù không thấy nhưng nghe được âm thanh cuộc sống. Con người đương thời nói với nhau về một người tên Giêsu – Vị ngôn sứ vĩ đại. Người mù hiểu được: Vị ngôn sứ ấy là Thiên Chúa quyền năng nên đã kêu xin lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu đã cho gọi người mù tới bởi Ngài đã nghe được tiếng kêu thấu Trời của anh. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Lời mời gọi của Chúa Giêsu đã chạm tới lòng khát khao bấy lâu của anh mù. Anh khiêm nhường đáp lời và cầu xin cho mình thấy được. Ai mù chẳng khát khao được thấy. Thầy Giêsu đã thoả mãn khát khao của người mù. Ngài cho anh được thấy để anh theo Ngài. Được thấy nhờ tin. Nhờ tin trở thành người môn đệ. Chúa Giêsu làm phép lạ cho người tin để họ thấy mà yêu mến phó thác nơi Ngài. Mỗi ngày người Kitô hữu được mời gọi tin tưởng và kêu cầu xin Chúa dủ thương. Hãy kêu xin với lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và tin tưởng. Lời kêu cầu như thế sẽ thấu tới Trời. Lạy Chúa xin dủ lòng thương xót con!

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: Xin cho con thấy Chúa để yêu mến và tin tưởng cậy trông. Xin cho con thấy Chúa trong anh em để khiêm nhường phục vụ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam