Ngân hàng Vatican lãi ròng 29,6 triệu euro trong năm 2022

Ngân hàng Vatican lãi ròng 29,6 triệu euro trong năm 2022

Báo cáo thường niên (năm 2022) về hoạt động của Viện Giáo vụ, quen được gọi là Ngân hàng Vatican, đã được công bố vào thứ Ba ngày 6/6/2023. Theo đó, lợi nhuận ròng của Ngân hàng là 29,6 triệu euro, so với 18,1 triệu trong năm 2021 trước đó; ngân hàng này được tổ chức Moneyval đưa vào danh sách các ngân hàng được xếp hạng tốt nhất trên thế giới.

Trụ sở Ngân hàng Vatican

Trụ sở Ngân hàng Vatican  (© Vatican Media)

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Ngân hàng Vatican công bố Báo cáo thường niên bao gồm Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS-IFRS. Báo cáo tài chính đã được Hội đồng Giám sát của Ngân hàng Vatican nhất trí thông qua và, theo Quy chế, được chuyển đến Uỷ ban Hồng y để kiểm tra. Với sự vững chắc của Báo cáo tài chính 2022 và có xét đến nhu cầu vốn của Ngân hàng, Uỷ ban Hồng y đã quyết định về việc phân phối lợi nhuận.

Để đảm bảo rằng Ngân hàng Vatican “có thể duy trì các mục tiêu phát triển của mình trong dài hạn”, Hội đồng Giám sát đã khuyến nghị với Uỷ ban Hồng y duy trì “chính sách thận trọng trong việc phân phối cổ tức như năm 2022”. Hội đồng đã đề xuất với Uỷ ban Hồng y về việc phân phối cổ tức 5,2 triệu euro”.

Đề xuất của Hội đồng quản trị trong việc phân phối cổ tức như sau: 3 triệu Euro cho các hoạt động tôn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô; 2 triệu Euro cho hoạt động bác ái của Uỷ ban Hồng y; 200.000 Euro cho các hoạt động bác ái được điều phối bởi giám chức của Ngân hàng Vatican.

Trong phần báo cáo về thông tin có tính chất hoạt động, ông Gian Franco Mammì, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican, thông báo rằng vào ngày 31/12/2022, “tài sản trên bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Vatican lên tới 2,8 tỷ euro”. Ông giải thích với Vatican News rằng “trong thời kỳ bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng này, Ngân hàng Vatican nổi bật nhờ tính vững chắc về vốn cao và tính thanh khoản mạnh mẽ”, với các thông số “vượt xa các yêu cầu quy định, khiến nó trở thành một trong những tổ chức vững chắc nhất trong toàn cảnh ngân hàng quốc tế”.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican nhắc lại rằng “Viện Giáo vụ là tổ chức tài chính duy nhất phục vụ Giáo hội trên thế giới hoạt động dựa trên nguyên tắc nhất quán với đạo đức Công giáo chứ không dựa trên nguyên tắc lợi nhuận tối đa có thể, dù vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất của ngân hàng quốc tế”. (CSR_2231_2023)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-06/ngan-hang-vatican-lai-hon-29-trieu-trong-nam-2022.html