Thứ Bảy 05.11.2022
Sức Mạnh Nào Trong Tôi?

Nhờ có sức mạnh Chúa ban, ta có thể buông bỏ tiền bạc mà mua lấy tình bạn (Lc 16,9); sẵn sàng hiến tặng cách vui lòng (2 Cr 9,7); không vì tiền bạc mà cản bước ta đạt được niềm vui Nước Trời.

Thứ Bảy Tuần XXXI – Mùa Thường Niên

Pl 4,10-19 • Tv 111,1-2.5-6.8a và 9 (Đ. c.1a) • Lc 16,9-15

 

Thứ Bảy tuần XXXI Mùa Thường Niên B

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Sức Mạnh Nào Trong Tôi?

Tiền bạc là sức mạnh cho con người, nhưng nó không là tất cả. Có nhiều thứ không thể có bằng tiền. Tiên có thể mua nhiều sách, nhiều bằng cấp. Nhưng sách và bằng cấp không phải là kiến thức. Tiền không mua được tri thức mặc dù tiền có thể mua được sách để có được tri thức. Cần tìm kiếm động lực tạo sức mạnh để tích lũy kiến thức về ý nghĩa của cuộc sống, nằm bắt được lẽ khôn ngoan, ẵm hưởng được hạnh phúc đích thực, đạt được… tri thiên mệnh. Trong bài đọc I, thánh Phaolô nói đến một sức mạnh đến từ Chúa. “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Sức mạnh này giúp cho Phaolô vươn lên trong mọi hoàn cảnh, giúp ta có thể buông bỏ tiền bạc để đạt được mục tiêu tốt khác. Sức mạnh để buông bỏ giúp ta là chủ chứ không bị nô lệ bởi tiền bạc. Nhờ có sức mạnh Chúa ban, ta có thể buông bỏ tiền bạc mà mua lấy tình bạn (Lc 16,9); sẵn sàng hiến tặng cách vui lòng (2 Cr 9,7); không vì tiền bạc mà cản bước ta đạt được niềm vui Nước Trời.

Lm. Gioan Lê Quang Việt – MVGT

Sống Lời Chúa: Tiếp tục làm giàu trước mặt Thiên Chúa giữa cuộc sống thế tạm.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam