ĐTC tiếp Đức Thượng phụ Bartôlômêô và Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib

ĐTC tiếp Đức Thượng phụ Bartôlômêô và Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib

Chiều ngày 4/11/2022, tại dinh thự của Giáo hoàng trong khu vực Cung điện Hoàng gia Sakhir, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Thượng phụ Bartôlômêô của Constantinople và Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib của al-Azhar.

2022.11.03. Viaggio Apostolico nel Regno del Bahrein

Trước cuộc gặp với Hội đồng Nguyên lão Hồi giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn gặp riêng và chào vị lãnh tụ vĩ đại của Al-Azhar, Muḥammad Aḥmad al-Tayyib, và Đức Thượng phụ Giáo chủ của Constantinople.

ĐTC gặp Đức Thượng phụ Bartôlômêô
ĐTC gặp Đức Thượng phụ Bartôlômêô

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, cuộc gặp với Đức Thượng phụ Bartôlômêô diễn ra lúc gần 3h30 chiều, “trong bầu khí  huynh đệ và chân thành”.

Những hình ảnh cho thấy hai vị đã ôm nhau thân tình, như trong mọi cuộc gặp gỡ, bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra ở Thánh địa và ở Istanbul.

ĐTC gặp Đức Thượng phụ Bartôlômêô
ĐTC gặp Đức Thượng phụ Bartôlômêô

Đức Thánh Cha gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo của al-Azhar

Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ riêng Đại Giáo trưởng Ahmad Muhammad Al-Tayyib của đền thờ Hồi giáo al-Azhar, và cũng là Viện trưởng của Đại học Al-Azhar. Ông là một nhân vật nổi bật trong ngành luật học Hồi giáo Sunni, ảnh hưởng của ông được công nhận trên toàn thế giới. Sau khi lấy bằng tiến sĩ triết học Hồi giáo tại Đại học Sorbonne ở Paris, ông giảng dạy ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời là chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Hồi giáo ở Aswan, Ai Cập, và Khoa Thần học của Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad, Pakistan. Vào tháng 3 năm 2010, ông được bầu làm viện trưởng của Đại học al-Azhar.

ĐTC gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib
ĐTC gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib

Ông đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần. Đặc biệt, vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, tại Abu Dhabi, ông đã cùng ngài ký kết “Văn kiện về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hoà bình Thế giới và sự Chung sống”, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Kitô hữu và người Hồi giáo.

ĐTC gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib
ĐTC gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo Al-Tayyib

Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Đại Giáo trưởng Hồi giáo của al-Azhar cùng nhau di chuyển đến đền thờ Hồi giáo cạnh Cung điện Hoàng gia Sakhia để gặp gỡ Hội đồng Bô lão Hồi giáo.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-11/dtc-phanxico-duc-thuong-phu-bartolomeo-dai-giao-truong-hoi-giao.html