Thứ Ba, 28.06.2022
Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá

Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo – Lễ nhớ

Am 3,1-8; 4,11-12 • Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a) • Mt 8,23-27

2021.05.03 TN13T3

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá

Hôm nay, bão tố gây ra nỗi sợ hãi. Các môn đệ là những ngư phủ sành sỏi cũng sợ hãi. Ngược lại, Chúa Giêsu ngủ. Ngài trỗi dậy, ra lệnh cho biển cả phải im lặng. Sức mạnh của Lời Chúa thống trị nên tạo vật làm cho các môn đệ và chúng ta kinh ngạc. Nhưng tại sao phải kinh ngạc khi Thiên Chúa dùng Lời để tạo thành vạn vật, thì chính Ngài cũng dùng Lời mà thống trị vạn vật? Công trình sáng tạo là tác phẩm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Lời nhập thể cũng dùng Lời Chúa mà thống trị vạn vật trong vinh quang của Thiên Chúa. Dù vậy, các môn đệ cũng như chúng ta đây nhiều khi quên Thiên Chúa khi cậy vào sức mình mà chống lại các biến cố, những thử thách. Việc này làm chúng ta kiệt sức mà cũng không thành công. Chúa vẫn hiện diện và Ngài cần chúng ta gọi tên của Ngìa trong những biến cố, thử thách mà chúng ta gặp phải. “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Kêu cầu danh Chúa là cách chúng ta thể hiện đức tin của mình, cách chúng ta mang Chúa vào đời sống. Khi đó, sóng đời của chúng ta sẽ được Chúa dẹp yên. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Ý thức rằng: Với Chúa, mọi thứ đều có thể.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 1