Thứ Tư, 12.01.2022
Được Chúa Giêsu Chạm Tới, Con Người Được Chữa Lành

Thứ Tư Tuần I – Mùa Thường Niên

1 Sm 3,1-10.19-20 • Tv 39,2 và 5.7-8a.8b-9.10 (Đ.x.c.8a và c.9a) • Mc 1,29-39

2021.12.16 TN01T4

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” 38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Được Chúa Giêsu Chạm Tới, Con Người Được Chữa Lành

Chúa Giêsu cầm tay mẹ vợ ông Phêrô, nâng bà dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Sự đụng chạm chữa lành bệnh tật ấy chứng minh quyền năng của Chúa Giêsu. Vì thế mà người ta mang tới Chúa Giêsu tất cả các bệnh nhân trong vùng, để Người chữa lành cho họ.

Người không những chữa lành cho những ai được Người chạm tới về mặt thể xác, nhưng còn cả tâm trí nữa. Nhiều người bị quỷ ám cũng được chữa lành, ma quỷ bị khui trừ. Tình trạng tồi tệ nhất, nghiêm trọng nhất cần được chữa lành lại không phải là thể xác hay tinh thần, nhưng là sự chết. Để cứu con người khỏi án phạt là sự chết, Chúa Giêsu không dùng đôi bàn tay để chạm tới từng người. Nhưng Chúa đã ghim chặt đôi bàn tay có quyền năng chữa lành ấy, đôi bàn chân đi khắp nơi để rao giảng ấy vào cây thập giá, để cho máu và nước từ trái tim đầy yêu thương của Người thanh tẩy và trao ban sự sống cho toàn thể nhân loại. Trên thập giá, quyền năng thực sự của Chúa Giêsu được phô bày cách trọn vẹn nhất, rực rỡ nhất, hùng mạnh nhất…quyền năng tiêu diệt sự chết vĩnh viễn. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy chạm vào thân xác, tâm trí và linh hồn con.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ không viện cớ để né tránh Chúa nữa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 2