Bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá

Bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá

Lúc 12 giờ trưa ngày 18/12/2021 giờ Roma, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, thuộc Linh mục đoàn Giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá.
Lm. Đaminh Hoàng Minh Tiến, được bổ nhiệm tân Giám mục Gp. Hưng Hoá
Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến hiện đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá kiêm Chính xứ Giáo xứ Chính toà Giáo phận Hưng Hoá.

Tiểu sử Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

Sinh ngày 07/01/1969 tại Bảo Lộc – Lâm Đồng, thuộc Giáo xứ Thiện Lộc, Giáo phận Đà Lạt
1975 – 1986: Học chương trình phổ thông
1987 – 1989: Học viên Trường Dạy nghề Thủ Đức
1990 – 1992: Làm việc tại Cà Mau, tìm hiểu ơn gọi tu trì
1992: Gia nhập chủng sinh Giáo phận Hưng Hoá
1992 – 1998: Tu học chương trình Đại Chủng viện của Giáo phận Hưng Hoá tại TP. Hồ Chí Minh
1998 – 2002: Giúp việc văn phòng Toà Giám mục Hưng Hoá
2002 – 2003: Giúp mục vụ tại Giáo xứ Thiện Lộc, GP. Đà Lạt
2003 – 2005: Giúp việc Đức Giám mục tại Toà Giám mục Hưng Hoá
2005 – 2006: Học khoá bổ túc tại ĐCV Sao Biển – Nha Trang
13/08/2005: Lãnh chức phó tế
14/02/2006: Lãnh chức linh mục
2006 – 2007: Phó xứ Giáo xứ Nỗ Lực, Giáo phận Hưng Hoá
2008: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute), Manila, Philippines
2009 – 2012: Tu nghiệp tại ĐCV Thánh Carolo (St Charles Borromeo Seminary) – Philadelphia, Hoa Kỳ, với học vị Thạc sĩ Thần học
2012 – 2014: Đặc trách Tiền Chủng viện Giáo phận Hưng Hoá
2014 – nay: Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Ơn gọi Ggiáo phận Hưng Hoá – Đặc trách Chủng Sinh
2014 – 2020: Quản lý Giáo phận Hưng Hoá
13/05 – 28/08/2020: Tổng Đại Diện Giáo phận Hưng Hoá
29/08/2020 – nay: Đại diện Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá
04/07/2020 – nay: Chính xứ Giáo xứ Chính toà Sơn Lộc
Ngày 18/12/2021: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-12/bo-nhiem-giam-muc-chinh-toa-hung-hoa.html

Hits: 20