Thứ Hai, 20.09.2021
Viết trong ánh sáng

Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. (Lc 8,17)

Thánh Rôbertô Bellarminô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Thứ Hai Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Er 1,1-6 • Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3a) • Lc 8,16-18

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Viết trong ánh sáng

Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. (Lc 8,17)

Thật là lạ! Chỉ trong vòng vài ngày, hai nhà văn mà tôi biết, nhưng họ lại không biết nhau, nói với tôi điều này “Phải, đây là những gì mà tôi đang làm, nhưng hãy để tôi nói cho bạn nghe những gì mà tôi thực sự muốn viết.” Vậy thì tại sao họ không dồn năng lượng vào những ý tưởng khiến họ phấn khích? Có nhiều lý do khác nhau: có thể ý tưởng đó không phải là điều mà đọc giả đã quen khi họ tìm đọc, và thậm chí, ý tưởng đó còn có thể chọc giận những độc giả quen thuộc. Khi họ ra khỏi vùng an toàn tự nhiên của họ, họ không có đủ nguồn tài chính để cố gắng tập trung vào sự thật mà họ muốn. Tôi đã khuyến khích cà hai người, và nội tâm tôi phải giằng co. Và tôi không thể dừng suy nghĩ về chính tôi: những sự thật nào đem lại niềm đam mê cho tôi mà tôi muốn đưa chúng ra ánh sáng? Điều gì đang kìm hãm tôi làm như vậy.

Amy Welborn – Sống Lời Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm nói và sống sự thật mà Ngài đã chỉ dạy con.

Sống Lời Chúa: Bớt dùng smartphone và dành thời gian thinh lặng với Chúa như một cách để sống trong sự thật của Ngài.