26 Tháng Mười Một, 2020

Thứ Ba, 27.10.2020 – Hạt Cải và Nước Trời

Thứ Ba, 27.10.2020 Hạt Cải và Nước Trời Thứ Ba trong tuần XXX Mùa Thường...

Thứ Ba, 27.10.2020
Hạt Cải và Nước Trời

Thứ Ba trong tuần XXX Mùa Thường Niên

Ep 5,21-33 • Tv 127,1-2. 3. 4-5 • Lc 13,18-21

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Sống Lời Chúa:

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 13,19).

Hạt Cải và Nước Trời

Dụ ngôn hạt cải trong bài Tin Mừng hôm nay làm cho nhiều người thắc mắc, tưởng rằng cây cải ở quê hương Chúa Giêsu to lớn hơn, khác với cây cải ở Việt Nam. Thật ra cải nào cũng là cải, là loại rau dễ trồng, dễ thu hoạch, dễ chế biến thành món canh ngon cho mọi người.

Cũng nói về dụ ngôn hạt cải, nhưng Tin Mừng x. Mt, 13,32 và x.Mc 4, 30-31 đã cường điệu sự tương phản giữa cây và hạt, nên hai Thánh sử đã viết… Nó lớn lên và trở thành cây to…

Còn đây, Thánh Luca chỉ nói “Nó lớn lên và trở thành cây”. Thánh Luca đã không dùng tính từ to vì nó không hợp lắm với cây cải là một loại cây con.

“Chim trời đến làm tổ trên cành được”: đây chỉ là một hình ảnh trong Cựu ước. Tiên tri Đanien và Êdêkien đã dùng hình ảnh này làm biểu tượng cho quyền bính của  các vua chúa. Còn Luca dùng để nói về ảnh hưởng sâu rộng của Tin Mừng nơi các dân tộc.

Sr. Hồng Gấm, RA

Cầu nguyên: Cám ơn Chúa đã cho con hiểu Nước Trời bắt đầu từ những gì rất nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn.

Quyết tâm: Không ngại làm những việc nhỏ nhặt.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1