27 Tháng Mười, 2020

Thứ Sáu, 25.09.2020
Theo Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

Thứ Sáu, 25.09.2020 Theo Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh Thứ Sáu trong tuần...

Thứ Sáu, 25.09.2020
Theo Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

Thứ Sáu trong tuần XXV Mùa Thường Niên

Gv 3,1-11 • Tv 143,1a và 2abc.3-4 • Lc 9,18-22

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Sống Lời Chúa:

“Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết đi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9,22).

Theo Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

Thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại đầy tình thầy trò giữa Chúa Giêsu với các môn đệ trong giờ cầu nguyện. Có các môn đệ ở cùng, nhưng chỉ mình Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha. Bỗng dưng Chúa hỏi các ông: “Dân chúng bảo Thầy là ai?… Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Các ông trả lời những điều mà dư luận dân chúng đã nói về thầy, riêng Phêrô đã đưa ra câu trả lời của chính ông nghĩ về Thầy. Trả lời xong, Đức Giêsu liền nói rằng: “Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết đi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9,22).

Phêrô vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”, liền bị Chúa Giêsu cấm không được tiết lộ với ai. Chỗ khác còn bị mắng là Satan, vì ông tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Giá. Ông đã can ngăn Chúa đừng nhận thập giá. Léon Bloy viết: “Ai không cầu nguyện cùng Thiên Chúa, là cầu nguyện với quỷ dữ”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, anh em tuyên xưng tính trần tục của ma quỷ”. Vì thế chúng ta phải tin và bước theo Chúa Kitô, tử nạn và phục sinh. Trước một sứ vụ quan trọng, Chúa Giêsu thường cầu nguyện. Noi gương Chúa, chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho con người thế giới luôn được hiệp nhất và bình an.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuyên xưng Chúa, nói về Chúa và sống chứng tá cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

Quyết tâm: Dành thời gian cuối ngày để nhớ và cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 4