Thứ Ba, 15.09.2020
Đau Thương Của Mẹ Maria

Đức Mẹ Sầu Bi – Lễ nhớ

Dt 5,7-9 • Tv 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-18.19 • Ga 19,25-27

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

Sống Lời Chúa:

Đau Thương Của Mẹ Maria

Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. (Ga 19,27).

Trong đời sống của mỗi người, bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc, có không ít những đau buồn. Đức Maria không phải ngoại lệ và chính tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi đã nói lên điều đó. Theo Tin Mừng, người ta liệt kê ra bảy nỗi khổ đau của Mẹ: lời tiên báo của cụ già Simêôn về Đức Giêsu; cuộc chạy trốn của Gia Đình Thánh sang Ai Cập; Đức Giêsu bị thất lạt ba ngày ở Giêrusalem; Đức Maria gặp con mình trên đường thập giá; Đức Maria dưới chân thập tự; Đức Maria đón nhận xác con mình từ thập giá; Đức Maria đưa xác Đức Giêsu vào huyệt mộ.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi không phải để vinh danh sự đau khổ, nhưng để nhìn nhận những khổ đau mà Đức Maria đã trải qua giống như chúng ta. Chính vì Mẹ đã trải qua những đau khổ nên Mẹ luôn biết nâng đỡ và đồng cảm với chúng ta trong những khốn khó của kiếp người.

Lm. Antôn Âu Sâm

Lạy Mẹ, tuy là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng đã trải qua biết bao khổ đau. Xin cho con biết noi gương sự can đảm, mạnh mẽ của Mẹ trong những thử thách của đời con.

Quyết tâm: Làm một việc tốt để giúp đỡ cho người đang đau khổ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1