Thứ Hai, 14.09.2020
Ý Nghĩa Của Thánh Giá

Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Lễ Kính

Ds 21,4-9 • Tv 77,1-2.34-35.36-37.38 • Pl 2,6-11 • Ga 3,13-17

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Sống Lời Chúa:

Ý Nghĩa Của Thánh Giá

“Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ, nhưng đối với chúng ta thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1,18).

Trên thế giới có ai điên rồ đi suy tôn một cây Thánh Giá? Từ cổ chí kim, trong xã hội loài người nhất là ở những chế độ độc tài, với tà quyền bất chính và bạo lực tham tàn chỉ tạo thêm thánh giá cho nhân loại. Thiên Chúa chúng ta hành xử rất khác, không ngoan của Ngài siêu vượt nhân loại: Môsê dùng biểu tượng rắn độc để chữa lành cho dân bị rắn cắn; Đức Giêsu Kitô dùng Thánh giá, biểu tượng cái chết để mang lại sự sống cho nhân loại. Gioan đã thuật lại rằng: “Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đới”. Thánh Phaolô tuyệt vời khi viết: “Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ, nhưng đối với chúng ta thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1,18).

Đừng đeo Thánh giá trước ngực như đồ trang sức, hãy sống và vác Thánh giá như tình yêu và cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã mặc lấy cho Thánh giá ý nghĩa: những đau khổ và hy sinh trong cuộc sống gia đình, trong môi trường và hoàn cảnh sống chính là những dấu chỉ của tình yêu. Thân phận làm người cũng không thiếu khổ đau: bệnh tật, thất bại, cô đơn, bị ghét bỏ và buồn chán hãy nhìn lên Người Con vô tội của Chúa đang chịu đóng đinh. Vậy thì thánh giá chúng ta mang có gì đáng để so sánh. Từ nay hãy nhìn lên Thánh giá với một con mắt khác, vì đó là con đường của Chúa Giêsu nối dài sang chúng ta: con đường tình yêu, sự sống và cứu độ.

Lm. Phaolô NGÔ Đình Sĩ

Lạy Chúa Giêsu  chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh giá Chúa mỗi ngày khi chúng con gặp gian lao đau khổ.

Quyết tâm: Đón nhận những đau khổ trong ngày như một món quà và sẵn sàng vượt qua.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 4