Thứ Năm, 14.02.2019 – Khiêm Tốn Và Khôn Ngoan

Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, giám mục
St 2,18-25 • Tv 127 • Mc 7, 24- 30

Lời Chúa

“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Sống Lời Chúa: Khiêm Tốn Và Khôn Ngoan

Nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. (Mc 7,28)

Với lối chơi chữ “chó con” và “con cái”, Thánh Maccô làm hiện lên hình ảnh thật đẹp của người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng. Trước câu nói khó nghe của Đức Giêsu, với tình yêu dành cho đứa con bị quỷ ám của mình, bà mẹ đã không hề tức giận, bực bội hay bỏ đi. Trái lại, không những bà không nản lòng mà còn rất khiêm tốn trước mặt Chúa: bà xin chút vụn bánh rơi từ bàn ăn xuống. Bà nhận mình là “chó con”, được nuôi trong nhà, được nằm dưới gầm bàn để chờ khi “con cái” ăn uống sẽ thỉnh thoảng ném cho mình vài miếng vụn. Với bà, ngay cả con cái còn biết chia sẻ phần ăn cho chó con, huống chi người chủ nhà, Đấng quyền năng như Đức Giêsu, lại thua lòng quảng đại của đám trẻ sao?
Chính niềm tin tưởng hy vọng, cùng sự khiêm tốn và khôn ngoan của người phụ nữ ngoại giáo đã chạm đến lòng thương xót của Chúa: con gái bà được lành.
Nười phụ nữ trong Tin Mừng đã dạy cho ta cách cầu nguyện là cuộc gặp gỡ cá nhân giữa ta với Chúa, một cuộc gặp gỡ trong đức tin và sự khiêm hạ. Ta nhìn nhận mình không là gì cả để mà khoe khoang, tự mãn. Trái lại, ta đón nhận từ Chúa tất cả, tin tưởng và hy vọng tất cả nơi Ngài, Đấng có thể làm cho trái tim tổn thương của chúng ta được chữa lành và ban sự sống dồi dào cho chúng ta.

Nt. Thục Đoan, OA

Lạy Chúa Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường, xin làm cho trái tim của chúng con nên giống trái tim Chúa để có thể gặp Chúa mỗi ngày trong tin yêu và phó thác.
Quyết tâm: Khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của mình để xin ơn Chúa giúp, mỗi ngày trở nên tốt hơn.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1