23/07/2024

Đức Maria Trinh Nữ Vương

Tám ngày sau lễ trọng mừng kính Đức Maria Lên Trời, phụng vụ mời gọi chúng ta tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc dưới tước hiệu “Nữ Vương”. Chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Chúa Kitô được Con của Mẹ đội vòng triều thiên, nghĩa là được liên kết vào trong vương quyền phổ quát của Chúa Kitô

 Đức Maria Trinh Nữ Vương

Kinh Truyền Tin – Dinh Castel Gandolfo Chúa Nhật XXI TN, 22/8/2010

Anh chị em thân mến!

Tám ngày sau lễ trọng mừng kính Đức Maria Lên Trời, phụng vụ mời gọi chúng ta tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc dưới tước hiệu “Nữ Vương”. Chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Chúa Kitô được Con của Mẹ đội vòng triều thiên, nghĩa là được liên kết vào trong vương quyền phổ quát của Chúa Kitô, như nhiều bức tranh ghép hay những bức hoạ đã trình bày. Năm nay cũng thế, ngày lễ này lại rơi vào Chúa Nhật, và như thế, có được một nguồn sáng lớn xuất phát từ Lời Chúa soi dẫn, và ta có thể cử hành mừng Chúa phục sinh trong ngày Chúa Nhật. Đặc biệt, hình ảnh về Đức Trinh Nữ Vương được làm nổi bật trong bài Tin Mừng hôm nay, qua một so sánh đầy ý nghĩa khi Đức Giêsu khẳng định: “Phải, những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ trở nên sau hết” (Lc 13,30). Đây là một kiểu nói đặc thù của Đức Kitô, được các Thánh sử tường thuật nhiều lần — với những công thức giống nhau —, bởi vì nó phản ánh một đề tài rất quen thuộc của Đức Giêsu qua lời rao giảng mang tính tiên tri của Người. Đức Trinh Nữ là một mẫu gương tuyệt hảo về một chân lý như thế: Thiên Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng và quyền thế của trần gian này, và nâng dậy những kẻ khiêm nhường (x. Lc 1,52).

Cô thiếu nữ nhỏ bé và đơn sơ thành Nazareth đã trở nên Nữ Vương thế giới! Đây là một trong những điều kỳ diệu mạc khải tâm hồn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, vương quyền của Đức Maria hoàn toàn quan hệ với vương quyền của Đức Kitô: Người là Chúa mà sau cái chết nhục nhã trên cây Thánh giá đã được Chúa Cha siêu tôn lên trên mọi tạo vật trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ (x. Pl 2,9-11). Nhờ một kế hoạch ân sủng, Đức Maria Vô Nhiễm đã hoàn toàn liên kết với mầu nhiệm Con của mình: liên kết với biến cố Nhập thể; với cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, trước tiên là cuộc sống ẩn dật tại Nazareth, rồi sau đó là cuộc sống công khai, khi Người thi hành thừa tác vụ Thiên Sai; liên kết với cuộc Khổ nạn và cái Chết của Đức Giêsu; và sau cùng, liên kết với biến cố Phục sinh và Lên trời của Đức Giêsu. Mẹ không những chỉ chia sẻ với Con của mình những khía cạnh con người của mầu nhiệm này, nhưng còn nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trong cung lòng Mẹ, Mẹ cũng đã chia sẻ cả ý hướng sâu xa, Thánh ý Chúa, đến nỗi cả cuộc sống của Mẹ, một cuộc sống thực nghèo nàn và khiêm nhường, đã được nâng lên, đã được biến đổi, đã được vinh quang khi bước qua “cửa hẹp” là chính Đức Giêsu (x. Lc 13,24). Phải, Đức Maria là người đầu tiên vượt qua “con đường” do Đức Kitô mở ra để đi vào trong Vương quốc của Thiên Chúa, một con đường mà những người khiêm nhường, mà tất cả những ai tin vào Lời Chúa và dấn thân đem Lời Chúa ra áp dụng, đều có thể bước vào.

Trong lịch sử của các thành phố và các dân tộc được nghe rao giảng về sứ điệp Kitô giáo, ta thấy có rất nhiều chứng tá nói lên lòng tôn sùng của dân chúng, mà trong đó, có một số trường hợp gắn liền với vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng ngày hôm nay, với tư cách là con cái của Giáo Hội, chúng ta muốn canh tân lòng tôn sùng của chúng ta đối với Đấng mà Đức Giêsu đã trối lại cho chúng ta làm Mẹ và làm Nữ Vương. Nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp, chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời kinh cầu cho hoà bình, đặc biệt cầu cho những nơi mà luận lý của vũ lực mù quáng đang tàn phá, để cho mọi người tin chắc rằng, trên thế giới này, chúng ta phải giúp đỡ nhau như anh em, để xây dựng nền văn minh tình yêu. Maria, Regina pacis, ora pro nobis – Lạy Đức Maria, Nữ Vương hoà bình, xin cầu cho chúng con!