Lời cầu nguyện 4: Xin cho đôi mắt con được sáng

Lời cầu nguyện 4

Xin cho đôi mắt con được sáng

 

 

Như thánh Phaolô trên đường về Đamát,

xin cho con trở nên mù loà

vì ánh sáng chói chang của Chúa,

để khi biết mình mù loà mà con được sáng mắt.

Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,

ánh sáng phá tan bóng tối của con

và đòi buộc con phải hoán cải.

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối

chỉ vì chút tự ái cỏn con.

Xin cho con khiêm tốn

để đón nhận những tia sáng nhỏ

mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.

Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý

để chân lý cho con được tự do.

 

Hits: 18