Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 4:Hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam

Bài 4 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta nên tìm hiểu xem những tín hữu Công giáo từ năm 1533 đến nay đã đem đến những giá trị nào cho dân tộc và nhận được những điểm tốt đẹp nào từ quê hương Việt Nam trong lịch sử hội nhập văn hoá của mình.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 9: Sự thật giải thoát

Bài 9 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Giá trị đầu tiên là sự thật. Đây là giá trị khởi đầu để giúp con người nghĩ đúng, nói thật, làm thật, sống thật trong một xã hội chuộng vẻ hào nhoáng, câu nệ vào hình thức bên ngoài, tràn ngập những thông tin giả để lừa dối và những hoạt động kinh tế thiếu minh bạch.