Chia sẻ

Hành khất ca

HÀNH KHẤT CA   Mỗi ngày sống ta như người hành khất Nhận muôn ơn từ Thiên Chúa yêu thương...

Lời giới thiệu

  LỜI GIỚI THIỆU      Tính đến 25-2-2010, đất nước chúng ta có 23 triệu người sử dụng Internet....