15/06/2024

Khai mạc Hội nghị quốc tế về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên

0

RÔMA – Chiều ngày 6-2-2012, ĐHY William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã thuyết trình khai mạc Hội nghị quốc tế nhắm đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

 Khai mạc Hội nghị quốc tế về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên


RÔMA – Chiều ngày 6-2-2012, ĐHY William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã thuyết trình khai mạc Hội nghị quốc tế nhắm đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 9-2 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Rôma về chủ đề “Tiến đến sự chữa lành và đổi mới”, với sự tham dự của lối 200 người trong đó có các giám mục đại diện 110 HĐGM trên thế giới và các bề trên của 30 dòng tu, cùng với nhiều chuyên gia.

Cha Viện trưởng Đại học Gregoriana François Xavier Dumortier, cùng với Cha Bề trên Tổng quyền dòng Tên Adolfo Nicolas đã chào mừng các tham dự viên, trước khi ĐHY Levada thuyết trình từ lúc 6 giờ 30 về đề tài “Nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên: Một câu trả lời đa diện cho thách đố này”.

ĐHY đã gợi lại tiến trình lịch sử của vấn đề, đặc biệt là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin trong việc xét xử các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, theo sự uỷ thác của ĐGH Gioan Phaolô II, sau khi tội này được xếp vào loại những tội nặng nhất. ĐHY Levada đặc biệt cám ơn ĐTC đương kim về vai trò của ngài khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong việc xử lý con số các phúc trình về những vụ lạm dụng này ngày càng được gửi về Bộ.

ĐHY cho biết trong thập niên qua, đã có hơn 4.000 vụ được đệ trình Bộ Giáo lý Đức tin. Tình trạng này một đàng cho thấy nếu chỉ có câu trả lời cho thảm trạng này về mặt Giáo luật mà thôi thì không đủ, cần có một câu trả lời đa diện nữa. Bộ thấy rằng ngoài việc áp dụng đúng đắn các quy tắc kỷ luật đối với các giáo sĩ phạm lỗi, còn phải mở rộng nhãn giới về việc giúp chữa lành các nạn nhân, thăng tiến các chương trình bảo vệ trẻ em và người trẻ, thúc giục các giám mục giáo dục các cộng đồng tín hữu về trách nhiệm đối với giới trẻ, cộng tác với các bộ khác của Toà Thánh và các HĐGM để đảm bảo sự huấn luyện thích hợp cho các linh mục ngày nay và các linh mục tương lai về các khía cạnh liên quan đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Phần lớn bài thuyết trình của ĐHY Levada dành để quảng diễn phần đầu trong Thông tư của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 3-5 năm ngoái (2011) gửi các HĐGM trên thế giới về việc đề ra những đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

ĐHY lần lượt lưu ý về các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, việc huấn luyện các linh mục và tu sĩ tương lai, sự nâng đỡ dành cho các linh mục, sau cùng là sự cộng tác với chính quyền dân sự. Giáo Hội cổ vũ sự cộng tác này như một nhiệm vụ, tuy nhiên, các chức sắc của Giáo Hội phải tránh mọi sự thoả hiệp vi phạm Bí tích Giải Tội: toà trong của bí tích này không thể bị vi phạm.

ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng Tông thư của Bộ gửi các HĐGM không hề có nghĩa là có sự chuyển nhượng quyền bính hoặc trách nhiệm của các giám mục giáo phận và các bề trên dòng tu cho HĐGM. Ngoài ra, chính các giám mục và các bề trên thượng cấp của các dòng tu có nghĩa vụ phải tham gia việc soạn thảo các đường hướng chỉ đạo và phải tuân hành các đường hướng này vì thiện ích của Giáo Hội, sau khi các quy tắc chỉ đạo ấy được Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn. Không một giám mục hoặc bề trên thượng cấp nào có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự cộng tác ấy”. (SD 6-2-2012)

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]