Sứ điệp Toà Thánh nhân Ngày SIDA

 Sứ điệp Toà Thánh nhân Ngày SIDA

VATICAN – Hội đồng Giáo hoàng Mục vụ Y tế kêu gọi cho mọi bệnh nhân nhiễm HIV/SIDA được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh từ người mẹ sang người con, đồng thời cổ vũ thái độ đúng đắn và trách nhiệm đối với tính dục.

Lời kêu gọi trên đây được Đức TGM Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Mục vụ Y tế, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 1-12-2011, nhân Ngày Thế giới HIV/SIDA.

Đức TGM gọi ngày này là thời điểm thích hợp để tái đẩy mạnh cuộc chiến chống lại thành kiến xã hội đối với các bệnh nhân HIV/SIDA, cũng như tái khẳng định sự gần gũi tinh thần và vật chất đối với những người bị nhiễm bệnh và với thân nhân của họ.

Đức TGM Zimowski nhận xét rằng mặc dù cộng đồng quốc tế dấn thân từ hơn 20 năm nay chống sự nhiễm bệnh HIV/SIDA, nhưng mỗi năm vẫn còn khoảng 1.800.000 người chết vì bệnh này. Nhiều người trong số họ lẽ ra vẫn có thể sống bình thường nếu được thuốc men chữa trị thích hợp.

Vị Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Mục vụ Y tế cũng khẳng định rằng một điều từ nay không thể biện minh được đó là sự lây bệnh từ người mẹ sang đứa con nhỏ. Ngoài ra, một điều cơ bản khác, đó là sự huấn luyện, giáo dục, nhất là cho các thế hệ trẻ về tính dục, dựa trên một nền nhân loại học ăn rễ sâu nơi luật tự nhiên và được Lời Chúa soi sáng. Giáo Hội và Huấn Quyền của Hội Thánh kêu gọi một lối sống dành ưu tiên cho sự tiết dục, chung thuỷ trong hôn nhân, từ khước sự lang chạ tình dục như ĐTC đã nêu rõ trong Tông huấn Africae Munus mới công bố. (SD 1-12-2011)

Hits: 0