Bước tới phía trước

Trong một thế giới đầy biến động và xung đột vũ trang ngày nay, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết nền hoà bình chúng ta đang có quý giá biết dường nào!

 

Bước tới phía trước

Mừng ngày thống nhất đất nước, chúng ta cũng mừng một nền hoà bình 36 năm. Nếu kháng chiến, hi sinh mang lại hoà bình, thì hoà bình mang lại tất cả.

Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay là thành tựu của hoà bình. Một cuộc sống ngày càng no đủ hơn, thịnh vượng hơn. Một xã hội ngày càng văn minh hơn, dân chủ hơn. Một thế hệ người Việt Nam dáng thẳng và tự tin bước tới phía trước…

Tất cả, tất cả đều nhờ hoà bình mà có. Hoà bình là giá trị thiêng liêng và to lớn. Nếu chúng ta đã phải tiến hành chiến tranh, phải hi sinh xương máu của hàng triệu người vì nó, thì cần phải làm tất cả để đừng bao giờ mất nó nữa vì chiến tranh. Trong một thế giới đầy biến động và xung đột vũ trang ngày nay, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết nền hoà bình chúng ta đang có quý giá biết dường nào!

36 năm nhìn lại, ngày 30-4 còn cho chúng ta thấy rằng tất cả bắt đầu bằng từ ngày thống nhất, chứ không phải kết thúc bởi ngày đó. Những ước mơ cháy bỏng về công bằng, dân chủ, văn minh đã từng là nguồn động lực to lớn thôi thúc hàng triệu người con đất Việt xông ra trận tuyến.

Thế nhưng, những giá trị nói trên không đương nhiên được ban tặng cùng với ngày thống nhất. Ngày này chỉ tạo ra những điều kiện quan trọng nhất là hoà bình để chúng ta thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình mà thôi. Nghĩa là sau những nỗ lực to lớn để chiến thắng trong chiến tranh, những nỗ lực to lớn hơn lại cần phải có để chiến thắng trong hoà bình. Rủi ro lớn nhất ở đây là sức nặng của vinh quang trong quá khứ.

Thực tế cho thấy vượt qua cái bóng của vinh quang là điều không dễ. Tuy nhiên, chúng ta đang từng bước vượt qua. Cái giá phải trả cho việc áp dụng kinh nghiệm của chiến tranh cho công cuộc xây dựng hoà bình nhờ vậy đã được giảm thiểu. Còn tinh thần quyết thắng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của ngày 30-4 lại được phát huy.

Theo số liệu thống kê, hơn một nửa dân số của nước ta là những người dưới 30 tuổi. Dân số trẻ và như vậy đối với đa số người Việt đang sống hôm nay, 30-4 chỉ là một sự kiện lịch sử được nghe kể lại nhưng giá trị hoà bình thì thế hệ nào cũng mưu cầu cả. Có hoà bình chúng ta mới có thể phát triển nhanh đất nước. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để tận dụng tốt hơn nền hoà bình mà mình đang có.

Điều quan trọng là phải thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp hoà giải dân tộc, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội, sự dự phần của mọi người dân trong việc hoạch định chính sách và thụ hưởng những thành quả của phát triển. Đó là một trong những điều kiện quan trọng để thấu hiểu và gìn giữ nền hoà bình của chúng ta đã trả giá để giành lấy.