Tin tức Giáo hội Toàn cầu

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II, TRONG MẮT AI

Khi đề cập đến các nhà tư tưởng, các nhà chính trị hay các vị lãnh đạo tinh thần, người ta thường có khuynh hướng đóng khung, xếp loại vào các nhãn hiệu có sẵn như: cấp tiến – bảo thủ, tiến bộ – phản động, khuynh tả – khuynh hữu, trung dung, trung lập, ba phải…