TÀI LIỆU – VĂN KIỆN    

Bảy nguyên tắc của Học thuyết Xã hội Công giáo

“Hiện nay đức tin, đức cậy đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cor 13:13). Ba NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN TIN – CẬY – MẾN là xuất phát điểm và điểm quy hướng mọi cuộc sống Kitô hữu. Với BỘ TAM TÔNG THƯ của Người, – DEUS CARITAS EST (12.2005); SPE SALVE (11.2007) và CARITAS IN VERITATE (7.2009), nhất là Tông Thư gần đây nhất nầy, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã vạch ra những gì con người thiếu và cần, cũng chính là những nguyên nhân khiến con người bị tha hoá và xã hội đầy tràn bất công,bạo lực, sa đoạ.

Góp ý của một nữ tu Dòng Đức Bà

Kính thưa Đại Hội, Con rất vui mừng và phấn khởi được đọc Tài Liệu Làm Việc Đại Hội Dân Chúa (TLLV) rất là phong phú với “kỳ vọng sẽ mở hướng cho Giáo hội Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới, giữa lòng một đất nước đang thay đổi nhanh chóng trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển” (tr 6).

Lời Chủ Chăn: Chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương

Trong thư gửi dân Chúa Việt Nam ngày 7.10.2010, HĐGM.VN mời gọi người công giáo Việt Nam hãy chung sức xây đắp mối hiệp thông hiếu trung đối với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông huynh đệ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, nhằm chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước hôm nay.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI với chủ đề: Chứng tá sẽ khơi dậy các Ơn Gọi

Chứng tá sẽ khơi dậy các ơn gọi. Sự phong phú của đề xuất về ơn gọi, quả thật, lệ thuộc chính yếu vào hành động ân sủng của Thiên Chúa, nhưng, như kinh nghiệm mục vụ minh chứng, nó cũng được nâng đỡ rất nhiều từ chứng tá cá nhân và cộng đoàn của tất cả những ai đã đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa trong sứ vụ linh mục và trong đời thánh hiến, vì chứng tá của họ có thể khơi dậy trong những người khác ước muốn quảng đại đáp trả tiếng gọi của Đức Kitô.

Góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI: Cần thể chế hoá bằng luật việc trưng cầu dân ý

PGS-TS Đào Duy Quát (ảnh), chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN nhấn mạnh quan điểm trên trên khi trao đổi với Thanh Niên về cách thức tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XI đang được Bộ Chính trị công bố lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân.

Góp ý văn kiện đại hội Đảng: Nên đặt trọng tâm vào mục tiêu “dân giàu”

TT – Góp ý dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, TS Nguyễn Đình Cung – phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương – cho rằng chiến lược đã có một số điểm mới, song cần cụ thể hơn để định hướng được hành động. Ông Cung nói:

Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội 2011-2020

LBBT: Chúng ta đang sống trong đất nước và Đại hội XI của Đảng Cộng Sản sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Vì thế, Caritas Việt Nam trân trọng giới thiệu những văn kiện quan trọng để toàn dân cùng suy nghĩ và đóng góp, đồng thời cầu xin Chúa cho dân tộc được phát triển bền vững, quốc gia được an bình. Đại hội Đảng lần thứ XI quyết định Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.